Mijn medewerker is in werktijd betrokken geraakt bij een auto-ongeluk, wat nu?

Hoe ver reikt de werkgeversaansprakelijkheid?

Ben je als werkgever aansprakelijk voor de schade van je medewerker, als hij in werktijd een auto-ongeluk krijgt? En wat als je medewerker tijdens het ongeval op de fiets zit?

Als werkgever moet je, op grond van de wet, er zorg voor dragen dat een werknemer veilig zijn werk kan doen. Het gaat echter te ver om de werkgever ook aansprakelijk te stellen op grond van deze zorgplicht voor gebeurtenissen die volledig buiten zijn gezagsveld plaatsvinden en waar hij geen zeggenschap over heeft. Vanzelfsprekend kan dit anders zijn wanneer de werknemer door u in zeer slechte weersomstandigheden de weg wordt opgestuurd.

Tijdens werktijd altijd aansprakelijk

Als je werknemer tijdens werktijd schade lijdt door een ongeval, dan ben je als werkgever toch vrijwel altijd aansprakelijk. De Hoge Raad heeft vastgesteld dat de werkgever niet op grond van zijn wettelijke zorgplicht voor de schade moet opdraaien, maar op grond van goed werkgeverschap. De Hoge Raad stelt namelijk dat het de plicht van de werkgever is om een behoorlijke verzekering af te sluiten voor medewerkers die in de uitoefening van hun bedrijf aan het verkeer deelnemen. Een uitzondering hierop is wanneer het ongeval is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de werknemer.

Woon-werkverkeer

Bij woon-werkverkeer ligt dit anders. Als werkgever ben je dan in beginsel niet aansprakelijk voor de schade die je werknemer lijdt onderweg van huis naar het werk of omgekeerd. Brengt je werknemer na afloop van het werk echter post naar het postkantoor of heeft hij een carpoolregeling met een collega, dan kan dat nog net anders liggen. Is er namelijk nadrukkelijk sprake van een link met zijn werkzaamheden voor jou, dan wordt het redelijk geacht dat je als werkgever de schade vergoed die de werknemer lijdt bij een ongeval en hij daarvoor niet verzekerd is.

Ongeval met de fiets?

De vraag kan rijzen of dit alleen geldt voor een werknemer die zich met de auto verplaatst. Ook hier heeft de Hoge Raad zich over mogen buigen en vastgesteld dat er geen onderscheid mag worden gemaakt tussen een werknemer die met de auto, fiets of zelfs lopend naar het werk komt. Voor alle situaties geldt het bovenstaande.

Voorkomen aansprakelijkheid

De beste manier om financiële gevolgen te voorkomen is door het afsluiten van een behoorlijke auto- en inzittendenverzekering voor je personeel. Spreek je in de arbeidsovereenkomst af dat de werknemer daar zelf zorg voor dient te dragen, dan is het raadzaam in ruil daarvoor een goede onkostenvergoeding af te spreken en te controleren of de werknemer ook daadwerkelijk deze verzekeringen heeft afgesloten. Daarnaast moet je natuurlijk zelf zorgen dat je werkgeversaansprakelijkheid goed is afgedekt. 

Wat vind je van dit artikel?