Beroepsfouten en schadeclaims voorkomen

Veelgemaakte beroepsfouten en hoe je jezelf ertegen beschermt

Schadeclaim door beroepsfout

Het zal je maar gebeuren: door een beroepsfout van jouw kant lijdt jouw opdrachtgever financiële schade. Wat zijn veelgemaakte beroepsfouten? Hoe voorkom je dat je bedrijf in de problemen komt door een beroepsfout?

Een beroepsfout is snel gemaakt. Sneller dan veel ondernemers denken. Een kleine fout kan grote (financiële) gevolgen hebben. En de gevolgen van die beroepsfout kunnen nog groter zijn als je een schadeclaim aan je broek krijgt. Want die zijn vaak niet mals. Als je hier niet van tevoren over nadenkt en maatregelen treft, kan zo’n claim het einde betekenen van je onderneming.

Veelgemaakte beroepsfouten

Een schadeclaim door een beroepsfout klinkt voor veel ondernemers als een ver-van-je-bed-show. ‘De kans dat mij dat overkomt is heel klein!’ zeggen veel ondernemers. Maar niets is minder waar. Daarom een paar voorbeelden om te illustreren dat een beroepsfout snel gemaakt is.

Beroepsfout 1: Deadline missen

Bijna elk project heeft te maken met deadlines. Bijvoorbeeld: Een ICT-bedrijf verzorgt voor een televisiezender de integratie van een nieuw Content Management Systeem. Er wordt een deadline afgesproken voor de live-gang. Gaandeweg ondervindt het ICT-bedrijf dat de klus ingewikkelder is dan ingeschat was. Hierdoor lukt het niet om de deadline te halen en loopt de programmering van de televisiezender in de soep. De zender dient een schadeclaim in vanwege gemiste omzet en reputatieschade. Kortom, het niet halen van deadlines kan grote gevolgen hebben.

Beroepsfout 2: Verkeerd advies

Er zijn veel adviserende beroepen. Een management consultant geeft onjuist advies over een fusie, waardoor het bedrijf financiële schade ondervindt. Het hele proces moet opnieuw gedaan worden. Het bedrijf verhaalt de financiële schade op de consultant. Een accountantskantoor verzuimt een bedrijf te wijzen op de financiële risico’s wanneer ze deal aangaan met een andere partij. Het bedrijf heeft een financiële strop en verwijt het accountantskantoor nalatigheid omdat het kantoor niet op de risico’s heeft gewezen. Advies kan zo maar verkeerd uitpakken en leiden tot schade.

Beroepsfout 3: Ontwerp-/programmeerfout

Een ontwerp- of programmeerfout kan grote gevolgen hebben. Denk aan een architect die ergens in de constructieberekening een paar cijfers omdraait, waardoor er een ontwerpfout ontstaat en de uitvoering onmogelijk wordt. Het bouwproject komt hierdoor zelfs een tijd stil te liggen. Of denk aan een programmeur die een programmeerfout maakt, waardoor een bedrijfssoftware een tijdlang niet (goed) werkt. Hierdoor loopt het bedrijf flink wat omzet mis.

Praktijkvoorbeelden van beroepsfouten die tot schadeclaims leidden 

Het gevaar van een schadeclaim

Een schadeclaim kan in één keer de continuïteit van je bedrijf in gevaar brengen. Bij schadeclaims gaat het namelijk om zulke grote bedragen, dat zelfs een financieel gezond bedrijf dat niet kan behappen. En dan hebben we het nog niet eens over de reputatieschade, het tijdverlies en eventuele juridische kosten die het gevolg zijn van schadeclaims. Wat kun je doen?

Jezelf beschermen tegen schadeclaims

Een paar praktische dingen die je kunt doen om jezelf te beschermen tegen schadeclaims:

Goede algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden kunnen aansprakelijkheidsrisico’s verlagen. Je kunt daarin namelijk duidelijk verwoorden wat je rechten en plichten zijn. Ook schep je duidelijkheid over wat je opdrachtgever van je kan verwachten. Je legt dingen vast over aansprakelijkheid, betalingstermijnen en andere onderwerpen die voor jouw dienst of product relevant zijn.

Lees meer over algemene voorwaarden

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Natuurlijk kun je niet alle risico’s volledige afdichten met de algemene voorwaarden. Vandaar dat een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering zeker geen overbodige luxe is. Verzekeraars hebben tegenwoordig beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen op maat, dus bijvoorbeeld specifiek voor ICT-professionals, management consultants en andere beroepen. Met zo’n verzekering dek je jezelf in tegen alle gevolgen die een beroepsfout met zich mee kan brengen.

Lees meer over beroepsaansprakelijkheid

Duidelijke communicatie

Soms ontstaan schadeclaims uit verkeerde verwachtingen. Het is daarom goed om een project of opdracht helder op papier te zetten. Wat is de doelstelling? Wanneer is het project geslaagd? Aan welke voorwaarden moet voldaan worden? Met duidelijke afspraken en het managen van verwachtingen voorkom je misverstanden.

Voorkom beroepsfouten

Het lijkt een open deur, maar een hoop beroepsfouten is te voorkomen. Bijvoorbeeld door nauwkeurig te werken en je vakkennis op peil te houden. Dat geldt natuurlijk voor jou en je eventuele werknemers. Zorg voor een workflow waarin ruimte is voor checkrondes, zodat de fouten die te voorkomen zijn, gevonden worden. Ook al heb je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, het is toch altijd beter als je er geen aanspraak op hoeft te maken.

Schadeclaim voorkomen

Het is goed je bewust te zijn van de beroepsfouten die voor jouw bedrijf waarschijnlijk zijn. De beste manier om een schadeclaim te voorkomen is natuurlijk door geen beroepsfouten te maken. Maar je moet ook anticiperen op de mogelijkheid dat je een beroepsfout maakt, bijvoorbeeld door goede algemene voorwaarden en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Mocht het je dan toch overkomen, dan leidt een beroepsfout niet tot het einde van je bedrijf.


Meer weten over dit thema? Op onze themapagina vind je nog veel meer interessante artikelen over beroepsaansprakelijkheid.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.