Ingrijpende privacywetgeving biedt bedrijven kansen

Dáárom maakt de AVG jouw bedrijf slagvaardiger

27 augustus 2018

Er staat heel wat te gebeuren. De nieuwe AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft een enorme impact op de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan. Het zal van organisaties tijd en energie vragen om hun zaakjes voor 25 mei, als de verordening ingaat, op orde te hebben. Maar die inspanningen kunnen ook veel opleveren.

Kyocera - Mark Rövekamp

De nieuwe wetgeving biedt mooie kansen, zegt Mark Rövekamp, Data Protection Officer bij Kyocera (leverancier van machines en tools voor de productie van documenten via netwerken). Volgens Rövekamp hoeven de inspanningen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van de AVG niet louter een belasting voor de organisatie te zijn. ‘Dat moet je je als ondernemer dan ook goed realiseren,’ zegt hij. ‘Er is veel angst en onzekerheid ontstaan rond de nieuwe regels, maar compliant zijn biedt voordelen. Het vergroot de kansen van je organisatie bij het zakendoen.’

Een goede reputatie is goud waard

Steeds meer bedrijven krijgen te maken met cybercriminaliteit. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is gebleken dat in 2016 meer dan 20 procent van alle bedrijven cyberaanvallen te verduren kregen. ‘Datalekken bij grote organisaties hebben vaak grote effecten’, zegt Rövekamp. ‘Ze krijgen in de media veel aandacht. Maar ook kleine ondernemingen krijgen te maken met aanvallen. Een voordeel van voldoen aan de AVG is dat je de technische en organisatorische maatregelen hebt genomen om zulke cyberaanvallen af te weren. Het doel was datalekken voorkomen en garanderen dat persoonlijke informatie op een verantwoordelijke en wettelijke grondslag wordt verwerkt en bewaard. En als je aan de bedrijven met en voor wie je werkt kunt laten zien dat je die zaken op orde hebt, is dat heel goed voor je reputatie. Het schept vertrouwen bij nieuwe en loyaliteit bij bestaande klanten. Het toont je professionaliteit.’

Een goede reputatie is essentieel: Rövekamp haalt een rapport aan van het Amerikaanse onderzoeksbureau Aite group. Dat meldt dat meer dan de helft van de ondervraagde Nederlandse consumenten een andere leverancier zou kiezen als hun huidige te maken heeft gehad met een datalek of fraude.

Informatie wordt betrouwbaarder

Dankzij de AVG-compliance is de opslag van de gegevens die je bedrijf bewaart en gebruikt niet alleen veiliger, maar is die informatie ook betrouwbaarder, zegt Rövekamp. ‘Partijen kunnen alle gegevens opvragen die je over hen bezit en kunnen die informatie controleren en valideren. Onder de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bestond dat recht al, maar onder de AVG ben je straks verplicht om de fouten die worden gemeld in die gegevens te corrigeren. Dat heeft tot gevolg dat die informatie uiteindelijk nauwkeuriger en dus betrouwbaarder wordt.’

Bovendien wordt je organisatie er efficiënter door, stelt Rövekamp. ‘Onder de AVG is het noodzakelijk dat je inzicht hebt in welke persoonlijke informatie je bedrijf verzamelt en verwerkt en op welke manier met die informatie wordt omgegaan, niet alleen binnen je eigen organisatie, maar ook bij partijen als leveranciers, dienstverleners en klanten. Wanneer je die processen goed in kaart brengt, haal je er de inefficiënte en onveilige aspecten uit. Op basis daarvan kun je organisatorische processen aanpassen of bepaalde activiteiten automatiseren. Daarmee wordt je organisatie efficiënter en kun je kosteneffectiever werken en dat levert concurrentievoordeel op.’

Meer bewustwording, meer veiligheid

Bedrijven die hun systemen en organisatie doorlichten om aan de AVG te voldoen, hebben ook het voordeel dat hun medewerkers zich sterker bewust worden van het belang van gegevensbescherming en het voorkomen van datalekken. ‘De AVG maakt organisaties verantwoordelijk voor de gegevens die zij verwerken’, zegt Rövekamp. ‘Dat betekent dat het noodzakelijk is dat de medewerkers training krijgen in het op de juiste manier omgaan met de verzamelde informatie. Sommige bedrijven zullen verplicht een Functionaris Gegevensbescherming aanstellen, andere organisaties zullen dat vrijwillig doen, maar in beide gevallen vereist de AVG dat zo’n functionaris beschikt over ‘deskundige kennis van wetgeving en ervaring inzake gegevensbescherming’. Kortom: in een organisatie die voldoet aan de AVG zal dankzij een toename van kennis en bewustwording de cyberveiligheid hoe dan ook toenemen en zal het aantal datalekken drastisch afnemen.’

Mark Rövekamp vindt het belangrijk de kansen die de AVG biedt te benadrukken. ‘Het zal heel wat van je organisatie vragen om aan alle AVG-vereisten te voldoen, zowel op financieel als op organisatorisch gebied. Maar de opbrengsten zijn hoog. Je bent beter beschermd tegen cybercriminaliteit en wekt vertrouwen bij klanten; je kunt er veilig op voortbouwen. Als het fout gaat liggen sancties, reputatieschade en klantverlies op de loer, maar doe je het goed, dan is de opbrengst louter positief. Voldoen aan de AVG is wat mij betreft niets minder dan een blessing in disguise.’

Meer lezen over databescherming? Lees het gratis whitepaper van Kyocera.