Waarom je nieuwe mobiliteit niet kunt negeren

Van Millennial tot het nieuwe werken

27 november 2018

Nieuwe mobiliteit is het centraal stellen van de behoefte van je medewerkers in mobiliteit. Het gaat dus niet meer over door de werkgever aangeboden oplossingen als een lease-auto, een fiets of een OV-abonnement. Medewerkers willen zelf bepalen hoe ze van en naar hun werk reizen.

Misschien gaan jouw werknemers wel met een deelauto naar het station, nemen ze daar de trein naar het centrum en gebruiken ze de OV-fiets voor het laatste stukje. Deze ontwikkeling wordt aangejaagd door snelle technologische ontwikkelingen en nieuwe inzichten zoals de deeleconomie.

Nieuwe technologieën

Wie had er 5 jaar geleden ooit gehoord van Netflix, Spotify, Uber en Airbnb? Bijna niemand… Toch zijn ze inmiddels niet meer weg te denken en hebben ze de manier waarop we film kijken, muziek luisteren, taxi-ritjes maken en overnachtingen regelen volledig veranderd. In het verlengde daarvan zie je ook dat we ons reisgedrag aanpassen.

Die geijkte leaseauto is tegenwoordig echt niet meer zaligmakend! Want waar laat je hem als je ’s avonds thuiskomt van je werk? Is het bezit van een eigen auto wel handig in een overvolle binnenstad? De werknemer van nu wil vrijheid om hun vervoer aan te passen aan de afspraak die ze op dat moment hebben. Ze kijken dus op hun mobiel waar ze heen moeten, wat het weer gaat doen en of ze onderweg files kunnen verwachten. Met die info bepalen ze of ze de fiets, trein of hun eigen auto of deelauto pakken of een combinatie hiervan.

De overheid loopt voorop

Het verrast je misschien, maar de overheid loopt voorop. Op het gebied van nieuwe mobiliteit twijfelt het bedrijfsleven nog om stappen te zetten, overheden zijn al een stuk actiever. Met milieuzones weren gemeenten oude, vuile auto’s en zetten zo een eerste stap richting autovrije binnensteden. En politiek Den Haag wil via de Wet Milieubeheer een ‘puntensysteem’ invoeren, waardoor bedrijven, die te weinig doen aan duurzame mobiliteit, een boete op de mat krijgen. Het is dus de hoogste tijd om er serieus mee aan de slag te gaan.

Verstedelijking vraagt om nieuwe mobiliteit

We hebben in Nederland al een sterk verstedelijkte samenleving. En onder invloed van de kenniseconomie zullen de steden alleen maar blijven groeien. Dat vraagt om een andere kijk op mobiliteit. Anders blijven we hangen in vaste denkpatronen die uiteindelijk tot niets leiden. En daarmee loopt de boel hopeloos vast. De thema’s zijn nog wel hetzelfde, we moeten er alleen anders mee omgaan. Nog zoiets: het nieuwe werken.

Ook het nieuwe werken vraagt om nieuwe mobiliteit

Het nieuwe werken begint inmiddels redelijk ingeburgerd te raken. Medewerkers willen en kunnen tegenwoordig werken waar, wanneer en hoe ze willen en steeds meer werkgevers bieden die mogelijkheid. En nu ze eenmaal aan deze flexibiliteit hebben geroken, willen medewerkers het ook voor hun mobiliteit. Logisch, want die nieuwe mobiliteit versterkt de mogelijkheden en effectiviteit van het nieuwe werken. En daar profiteren zowel werknemers als werkgevers van.

Samengevat zijn het dus kritische werknemers, verstedelijking en het nieuwe werken die ervoor zorgen dat je niet meer onder de nieuwe mobiliteit uit kan. Heb jij hier al over nagedacht?

Wil je meer lezen over nieuwe mobiliteit? Download het gratis e-book Nieuwe Mobiliteit