Bijtellingsregels in 2024: alles wat je moet weten

Zo werkt de bijtelling 2024 voor een auto van de zaak

auto-zaak-bijtelling-belasting
IOWP-00020 1920 x 1280

Elektrisch rijden

De bijtellingsregels voor auto’s van de zaak veranderen vaak. Ook in 2024 zijn er weer dingen gewijzigd. Niet alleen de bijtellingspercentages, maar ook voorwaarden rondom de cataloguswaarden en de CO2-uitstoot. In dit artikel bespreken we de nieuwe regels en wat ze betekenen voor de bijtelling die jij moet betalen.

Wat is bijtelling bij een auto van de zaak? 

Bijtelling is een fiscale heffing die je betaalt als je meer dan 500 privékilometers maakt met een (lease)auto van de zaak. De Belastingdienst ziet dit privégebruik als een vorm van inkomen, waarover je belasting moet betalen. Hoeveel bijtelling je moet betalen, hangt af van:

 • de cataloguswaarde van je auto;

 • het type auto (op basis hiervan wordt het bijtellingspercentage bepaald;

 • de leeftijd van je auto.

Het bijtellingspercentage

Het bijtellingspercentage is een percentage van de cataloguswaarde van de auto van de zaak dat je moet optellen bij je loon en/of winst als je de auto ook privé gebruikt. Het belast hierdoor je inkomen. Hoe hoog je bijtellingspercentage is, hangt af van de CO2-uitstoot van de auto. 

Voor wie gelden de bijtellingsregels? 

Ondernemers of werknemers die een auto van de zaak ter beschikking hebben en deze ook voor meer dan 500 kilometer privé gebruiken. Dit geldt zowel voor gekochte als voor geleasde auto’s. Het maakt niet uit of het om een nieuwe auto of een occasion gaat. 

Bijtellingspercentages: verschillen per type auto

Om de aanschaf en het gebruik van schonere auto’s te stimuleren zijn er verschillende percentages bijtelling. Auto’s met een lage CO2-uitstoot, zoals elektrische auto’s en waterstofauto’s, hebben een lager bijtellingspercentage dan auto’s met een hoge CO2 uitstoot. Het is voordeliger om een schone auto te rijden. In de komende jaren verschuiven de percentages om te sturen op minder CO2-uitstoot.

Bijtelling elektrische auto 2024

In 2024 betaal je bij een volledig elektrische auto 16% bijtelling over de eerste €35.000 cataloguswaarde en 22% over de cataloguswaarde boven de €35.000. Ook volgend jaar, 2025, blijft de bijtelling voor een volledig elektrische auto lager dan een brandstofauto. Lees hier meer over de bijtelling van elektrische auto’s voor 2024 en verder.

Bijtellingspercentages 2023

Type autoCataloguswaardeBijtellingspercentage 2023
Volledig elektrische autoTot € 30.00016%
Volledig elektrische autoBoven de € 30.00022%
Waterstofauto16%
Auto’s op zonnecellen16%
Overige auto’s22%

Bijtellingspercentages 2024

Type autoCataloguswaardeBijtellingspercentage 2024
Volledig elektrische autoTot € 35.00016%
Volledig elektrische autoBoven € 35.00022%
Waterstofauto16%
Auto’s op zonnecellen16%
Overige auto’s22%

Bijtellingspercentages staan 5 jaar vast op kentekenhouder, niet op de auto

Voor 2023 was het bijtellingspercentage gekoppeld aan de auto. Viel jouw auto op moment van aankoop onder de 4% bijtelling, maar ging jij er pas 2 jaar later in rijden? Dan kon jij ook nog profiteren van het lage bijtellingspercentage. Sinds 1 januari 2023 is de zogenaamde 60-maandenregeling gekoppeld aan de kentekenhouder, niet aan de auto. De 60 maanden gaan pas lopen op het moment dat het kenteken voor het eerst op naam wordt gesteld. De 5 jaar gaan lopen vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de eerste ingebruikname. 

Voorbeeld verlaagd bijtellingspercentage vanaf 2023: een volledig elektrische auto die je op 1 januari 2024 gaat rijden, heeft vijf jaar lang (tot en met januari 2029) de 16% bijtelling over de eerste €35.000 euro catalogusprijs. 

Bijtellingsregels voor youngtimers

Voor youngtimers, auto’s ouder dan 15 jaar, gelden andere bijtellingsregels. De bijtelling is 35% van de huidige verkoopwaarde. Je rekent hier dus niet met de cataloguswaarde. Ook zijn met deze regeling alle kosten voor onderhoud, reparatie, lease en verzekering aftrekbaar. Veel ondernemers die gebruikmaken van de youngtimer-regeling kiezen dan ook voor een luxe auto. De ‘youngtimer-regeling’ kan een aantrekkelijk alternatief zijn voor kleine zelfstandigen die zakelijk en privé van dezelfde auto gebruik willen maken en het niet erg vinden om in een oudere auto te rijden.

Bijtelling berekenen: hoeveel bijtelling moet je betalen?

Wil je direct berekenen wat jij netto aan bijtelling moet betalen? Bereken je bijtelling met onze calculator. Deze rekentool kun je ook gebruiken als je auto nog onder bijtellingsregels van eerdere jaren valt.

Rekenvoorbeeld bijtelling

Je koopt een volledig elektrische auto van € 34.000. De auto valt in het tarief van 16%. Vandaar dat je 16% van de cataloguswaarde van je auto bij je loon of winst op moet tellen. In dit geval:

16% van € 34.000 = € 5.440. Dus je moet € 5.440 optellen bij je inkomen. Hierover betaal je belasting, afhankelijk van de belastingschijf waar je in valt. Bij een percentage van 36,97% betaal je per saldo: € 2.011 per jaar. Omgerekend is dat € 167,60 per maand.

Uitzonderingen op de bijtellingsregels

 • Auto's die op grijs kenteken staan. Rijd je daar meer dan 500 privékilometers, dan betaal je 22% bijtelling over de cataloguswaarde van de auto, ongeacht de CO2-uitstoot. Lees meer over de  bijtellingsregels bij een grijs kenteken

 • Auto's die minder dan 500 privékilometers per jaar rijden. Je betaalt dan geen bijtelling, mits je een rittenadministratie bijhoudt. 

 • Auto's die worden gebruikt voor rijscholen

 • Auto’s in het bezit van een stichting of vereniging

De toekomst van bijtelling

Bijtellingsregels afhankelijk van politieke beslissingen. Maar we kunnen al wel zeggen dat het verschil tussen het kortings- en normaaltarief aan het verdwijnen is. In 2026 zal er nog maar 1 tarief zijn: 22% voor alle soorten auto’s. Natuurlijk zullen emissieloze zakelijke auto’s tegen die tijd nog gebruikelijker zijn dan nu. Met lagere bijtellingstarieven stimuleert de overheid ondernemers nu om over te stappen op duurzaam rijden. Daarnaast zijn er regelingen als:

 • MIA/Vamil

 • SEBA (Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s)

Lees meer over de overstap op elektrisch rijden

Tips om bijtelling te verlagen

 • Kies een auto met een lage CO2-uitstoot. Hoe lager de uitstoot, hoe lager de bijtelling.

 • Kies een auto met een lage cataloguswaarde.

 • Rijd minder dan 500 privékilometers, dan betaal je geen bijtelling.

 • Gebruik de auto uitsluitend zakelijk. Let op: hiervoor moet je een verklaring Uitsluitend Zakelijk Gebruik (EZU) van de Belastingdienst hebben.

 • Kies een youngtimer.

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.