Wat is arbeidskorting en wat betekent de verhoging voor mij?

Zoveel stijgt de arbeidskorting vanaf 2020

05 januari 2020

De tarieven van de inkomstenbelasting gaan omlaag voor de hogere inkomens, terwijl de arbeidskorting verhoogt. Hoeveel stijgt de arbeidskorting en wat wordt de situatie in 2020?

Onbeperkt persoonlijk advies

In 2020 en 2021 wordt er weer geschoven met heffingskortingen en belastingheffingen. Op deze manier probeert de politiek om de afgelopen Prinsjesdag toegezegde koopkrachtverbeteringen ook echt na te komen. Hierdoor gaat er wel weer het nodige veranderen in de tarieven en de vrijstellingen.

Arbeidskorting verhoging voor wie?

De insteek is om het werken te stimuleren, dus vooral werkenden moeten meer te besteden krijgen. Dat kan de overheid onder andere beïnvloeden met de arbeidskorting, de heffingskorting die je krijgt als je werkt.

Hoeveel stijgt de arbeidskorting?

Zoals te verwachten binnen ons belastingstelsel, is het voordeel afhankelijk van de hoogte van het inkomen in 2020. Voor werkenden met een inkomen tussen € 10.000 en € 98.000 stijgt de arbeidskorting in 2020 met maximaal € 420. In 2021 gaat het om een verhoging van maximaal € 324. Ook de algemene heffingskorting gaat omhoog, namelijk met ruim € 200. Alleen met een inkomen tot € 68.507 kun je profiteren van de verhoging van deze heffingskorting.

Hoeveel gaan de tarieven van de inkomstenbelasting omlaag?

In 2020 gaat het nog maar om twee tarieven voor de inkomstenbelasting. Tot een inkomen van € 68.507 bedraagt de heffing 37,35 procent en over het meerdere bedraagt de heffing 49,5 procent (in 2020). Voor gepensioneerden gelden ook in 2020 nog steeds andere tarieven. Door de invoering van dit zogenaamde tweeschijvenstelsel worden de tarieven ook iets eenvoudiger.

Een hogere arbeidskorting zegt niet alles

Ons belastingstelsel is relatief complex. Er zijn namelijk meerdere tarieven en kortingen waar je recht op kunt hebben. Daarnaast ben je ook nog afhankelijk van het stelsel van sociale verzekeringen. Je moet de verschillende facetten meenemen bij het berekenen van het verschil tussen het bruto-inkomen en het netto-inkomen. Hetzelfde kun je zeggen over het berekenen van het besteedbaar inkomen van een ondernemer. De arbeidskorting is namelijk maar een schakel in het geheel.