Corona: wanneer moet ik loon doorbetalen?

Opheldering over doorbetaling

02 april 2020

Tijdens de coronacrisis moet je het loon van de meeste werknemers doorbetalen. In dit artikel lees je in welke gevallen je loon wel, niet of deels doorbetaald.

Invulchecklist Corona

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom corona en ondernemen?

Wanneer moet je wel loon doorbetalen?

  • Als de werknemer preventief in quarantaine is geplaatst. Het maakt niet uit of hij wel of niet thuis kan werken. 

  • Als je de werknemer opdraagt om thuis te blijven. Het maakt niet uit of hij wel of niet thuis kan werken. 

  • Als de werknemer zelf thuis wil blijven en daar een gegronde reden voor heeft. 

  • Als je werknemer vast zit op zijn of haar vakantiebestemming. 

  • Als je niet genoeg werk hebt voor de werknemer als gevolg van het virus. De Tijdelijke Noodmaatregel voor Overbrugging van Werkbehoud biedt hier een tegemoetkoming voor. 

  • Als de werknemer besmet is met het virus en niet kan thuiswerken (zich dus ziekmeldt). Hierbij gelden dezelfde regels als bij ziekteverlof, de hoogte van de doorbetaling is afhankelijk van cao of afspraken in de arbeidsovereenkomst 70% of 100%. 

  • Als de werknemer calamiteitenverlof of kortdurend zorgverlof opneemt, bijvoorbeeld om opvang van zijn of haar kind te regelen (calamiteitenverlof) of om een ziek familielid te verzorgen (zorgverlof). Aangezien het sluiten van de scholen vrij plotseling gebeurde, zou je kunnen beargumenteren dat een werknemer daarom calamiteitenverlof mag opnemen. Volgens arbeidsjuristen was dit enkel mogelijk op maandag 16 maart, omdat de maatregel pas op zondag 15 maart is genomen. Ondertussen kan een werknemer hier niet meer op terugvallen vanwege corona. Bij kortdurend zorgverlof moet je 70% van het loon doorbetalen voor maximaal 2 keer de wekelijkse arbeidsduur. 

Wanneer hoef je loon niet door te betalen?

  • Als thuiswerk mogelijk is maar de werknemer weigert heeft hij geen recht op doorbetaling van het loon. 

  • Als de werknemer geen gegronde reden heeft om thuis te blijven maar dat wel doet.