Wat is de Tozo voor zzp’ers?

Wat is de tijdelijke overbruggingsregeling en hoe vraag je deze aan?

28 mei 2020 11 december 2020

Het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz), de bijstandsuitkering voor zelfstandig ondernemers, gaat tijdelijk plaatsmaken voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, ook wel Tozo. Wat houdt de regeling in en hoe vraag je deze aan?

Word lid van MKB Servicedesk

Op de hoogte blijven van al het ondernemersnieuws?

Wat houdt de Tozo in?

Zelfstandigen die zonder werk komen te zitten vanwege het coronavirus kunnen voor een periode van drie maanden een aanvullend inkomen krijgen tot bijstandsniveau. De tegemoetkoming is een gift in plaats van een lening. Indien nodig, kan de gemeente zelfs een voorschot geven.  De hoogte van de inkomensondersteuning is maximaal € 1.503,31 per maand (netto). Deze aanvullingen gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 maart en is inmiddels een paar keer verlengd tot en met 31 maart 2021. Sinds deze verlenging is de partnerinkomenstoets van toepassing. Dat houdt in dat het inkomen van je huishouden gaat gelden, in plaats van je individuele inkomen. De huidige Tozo 3.0 geldt vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. Daarna wordt hij nog een kwartaal verlengd met een (beperkte) vermogenstoets. Dat houdt in dat je niet meer in aanmerking komt als je een beschikbaar vermogen hebt van meer dan € 46.250. Dit gaat om direct beschikbaar geld, zoals contant geld, spaarsaldo, aandelen of obligaties. Vermogen in je woning of bedrijfspand, machines, voorraden en je pensioen tellen hiervoor niet mee. 

Na juni 2021 kun je aanspraak maken op het reguliere Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen).

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Je moet je werkzaamheden in Nederland uitoefenen én ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Je bent daarnaast vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en je werkt minimaal 1.225 uur aan je bedrijf. Als je in Nederland woont maar je bedrijf gevestigd is in het buitenland, kun je alsnog gebruik maken van de inkomensondersteuning (niet de bedrijfslening, zie hieronder). Als je in het buitenland woont maar je bedrijf is gevestigd in Nederland, dan geldt het andersom: je kunt wel gebruik maken van de bedrijfslening maar niet van de inkomensondersteuning. Zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen gebruik maken van het bedrijfskrediet.

Hoe vraag ik de Tozo aan?

De aanvraag moet ingediend worden in de (Nederlandse) gemeente waar je woont. Je hoeft hiervoor geen vermogens- en partnertoets te doen, zoals voor de Bbz van toepassing is. Bij je aanvraag moet je het volgende doorgeven: 

  • NAW-gegevens en leeftijd.

  • Verklaring over het voldoen aan het urencriterium en het bezit van de vereiste vergunningen.

  • Bij aanvraag uitkering levensonderhoud: berekening van het verwachtte netto-inkomen in de maanden waarvoor de aanvraag wordt gedaan. 

  • Gegevens over de samenstelling van het huishouden (wel/geen partner).

  • Naam onderneming, nummer en datum van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, rechtsvorm, verklaring over vestiging bedrijf of uitvoering hoofdzakelijke activiteiten in Nederland. 

  • Bewijsstukken: kopie van legitimatiebewijs of identiteitsbewijs en dat van de eventuele partner, eventuele jaarrekening, afschrift bankrekening waarop uitkering of lening gestort moet worden, andere bewijsstukken die noodzaak van de lening bedrijfskrediet of eventueel uitkering levensonderhoud aannemelijk maken. 

  • Verklaring dat de financiële problemen zijn ontstaan door de coronacrisis.

  • Voor hoeveel (1, 2 of 3) en welke maanden je de overbrugging wil aanvragen. 

Bedrijfslening

De tweede vorm van ondersteuning is een lening voor bedrijfskapitaal, mocht je als zelfstandige plotseling in liquiditeitsproblemen komen. Leningen voor bedrijfskapitaal kunnen maximaal oplopen tot € 10.157 tegen een lager rentepercentage dan nu voor het Bbz geldt, namelijk 2%. De lening heeft een maximale looptijd van 3 jaar. 

Auteur

Evelien Mulder

Als content marketeer help ik onze partners met het bereiken van onze doelgroep: ondernemers. Eigenlijk creëer ik een win-win-win-situatie: wij bieden de ondernemer gratis relevante content, zoals een kennisartikel, whitepaper of bedrijfsscan. Deze content wordt gesponsord door een partner, die hiermee ondernemers bereikt. De derde win? Ik draag bij aan onze missie: Verhalen maken die verbinden. Ik ben begonnen bij MKB Servicedesk als ondernemerssupporter, ik ondersteunde ondernemers via onze verschillende platformen. Door deze ervaring weet ik precies welke uitdagingen, problemen en kansen ondernemers in hun dagelijks ondernemersleven tegenkomen. Sinds 2017 werk ik bij MKB Servicedesk & content marketing bureau Agency No9 als content marketeer.