Corona: uitstel van belasting en meer belastingmaatregelen

Welke belastingmaatregelen treft de overheid?

28 mei 2020 01 april 2021

Het coronavirus treft veel ondernemers en de overheid heeft daarom diverse noodmaatregelen getroffen. Onderdeel daarvan is een aantal belastingmaatregelen. Zo kun je uitstel van betaling van belasting aanvragen. Welke belastingmaatregelen zijn er en hoe vraag je ze aan?

Word lid van MKB Servicedesk

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom corona en ondernemen?

Bijzonder uitstel van betaling

Ondernemers (inclusief zzp’ers) kunnen uitstel van het betalen van hun belasting aanvragen. Dit heet Bijzonder uitstel van betaling en houdt in dat je 3 maanden uitstel krijgt om de belasting te betalen. Dit kan als je aangifte hebt gedaan, nadat je de aanslag hebt ontvangen. Je vraagt automatisch in één keer uitstel aan voor de inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting. Boetes die je krijgt, worden automatisch teruggedraaid. Ook geldt het uitstel van betaling ook voor nieuwe belastingaanslagen die je in de tussentijd ontvangt. Dan hoef je niet opnieuw uitstel aan te vragen. Het formulier vind je op de site van de Belastingdienst.

Je kunt dit uitstel aanvragen of verlengen tot en met 30 juni 2021. Hierbij geldt wel dat je voor uitstel langer dan drie maanden, moet verklaren dat je geen dividend en bonus uitkeert en geen eigen aandelen inkoopt. Bestaande aanvragen voor uitstel kunnen worden verlengd tot en met 30 juni 2021. Het terugbetalen van de belastingschuld kan vanaf 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2024.

Misschien kom je in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, waterschapsbelasting en andere belastingschulden.

Verlaging van rente

De invorderingsrente en de belastingrente bij het te laat betalen van je belasting, wordt tijdelijk verlaagd. Als je een aanslag niet op tijd betaalt, moet je hierover normaal 4% invorderingsrente over betalen. Dit is tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden, niet alleen voor schulden waarvoor uitstel van betaling is aangevraagd. Dit geldt vanaf 23 maart 2020 tot en met 31 december 2021. 

Als je te laat of voor een verkeerd bedrag aangifte doet, moet je hierover normaal 8% (vennootschapsbelasting) of 4% (andere belastingen) belastingrente over betalen. Dit was ook verlaagd naar 0,01% vanaf 1 juli 2020 voor de inkomstenbelasting en vanaf 1 juni 2020 voor overige belastingen en, tot en met 30 september. Vanaf 1 oktober 2020 is het tarief van de belastingrente 4% voor alle belastingen. Dit geldt dus ook voor de vennootschapsbelasting en tot en met 31 december 2021.

Verlaging van je voorlopige aanslag

Als je een lagere winst verwacht en een voorlopige aanslag betaalt voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, dan kun je deze wijzigen. Dan betaal je meteen minder belasting. Als de nieuwe voorlopige aanslag minder is dan wat je in de eerste maanden van 2020 al hebt betaald, ontvang je het verschil terug. Let er wel op dat je de voorlopige aanslag weer wijzigt als je later dit jaar weer meer winst gaat maken. Voor de inkomstenbelasting doe je de aanvraag via Mijn Belastingdienst en voor de vennootschapsbelasting zijn er drie verschillende manieren.

  • Via de nieuwe omgeving Mijn Belastingdienst Zakelijk (met eHerkenning),

  • Via je softwarepakket of laat de aanvraag door je belastingadviseur doen,

  • Als dit niet mogelijk is, kun je het formulier op de website van de Belastingdienst invullen. 

Coronareserve in vennootschapsbelasting

Als je in 2019 winst hebt gemaakt, kun je verliezen die je verwacht te maken vanwege corona, verrekenen met de aangifte vennootschapsbelasting over 2019. Normaal zou dit pas kunnen in de aangifte vennootschapsbelasting over 2020, maar die vindt pas begin 2021 plaats. Het is nu dus mogelijk om een coronareserve in je winst op te nemen. Deze coronareserve mag niet hoger zijn dan je winst over 2019. 

Verlaging gebruikelijk loon

Als je meewerkt in de vennootschap waarin je een zogenaamd aanmerkelijk belang hebt en verplicht bent gebruikelijke loon uit te keren aan jezelf, mag je dit tijdelijk verlagen. Zo blijft dit loon in het bedrijf en wordt ook de loonheffing verlaagd. Deze verlaging mag in verhouding met de omzetdaling zijn.

Versoepeling van urencriterium voor zelfstandigenaftrek

Je kan gebruik maken van de zelfstandigenaftrek als je minstens 1225 uur per jaar (24 uur per week) aan je onderneming besteedt. De Belastingdienst zal er van 1 maart 2020 t/m 30 september 2020 en 1 januari t/m 31 juni 2021 van uitgaan dat deze uren inderdaad worden besteedt, ook al is dat niet daadwerkelijk het geval. Zo kun je gebruik blijven maken van de aftrek.

Verhoging werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling kun je bepaalde kosten die je voor je werknemers maakt, onbelast vergoeden. Dit is normaal voor de eerste €400.000 van je loonkosten 1,7%. Nu wordt dit 3%. Daarboven geldt het normale percentage van 1,2%.