Modernisering ontslagrecht nodig voor arbeidsmarkt

Werkgeversorganisaties lijnrecht tegenover vakbeweging

15 december 2009

Werkgevers bepleiten bij het kabinet een verandering in de plannen voor het ontslagrecht. Werknemers moeten bij ontslag geen heel maandsalaris per gewerkt jaar meekrijgen als vergoeding, maar een half maandsalaris.De vakcentrales FNV, CNV en MHP zijn principieel tegen het versoepelen van het ontslagrecht. Zij vrezen dat het voor werkgevers makkelijker en goedkoper wordt om werknemers te ontslaan en dat vooral oudere werknemers hieronder zullen lijden.

Verdeeldheid

De Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties, presenteert vandaag haar advies over de plannen van het kabinet. Al sinds minister Donner (Sociale Zaken, CDA) zijn plannen ontvouwde en het advies aanvroeg in juli, is duidelijk dat de sociale partners sterk van mening verschillen. Het advies van de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland staat lijnrecht tegenover dat van de vakbeweging.

De werkgevers bepleiten versoepeling van het ontslagrecht. De vakcentrales willen, als er toch íets moet veranderen, dat álle werknemers een ontslagvergoeding krijgen, niet alleen de werknemers die via de kantonrechter worden ontslagen zoals in de plannen van het kabinet staat. Als de werkgever het contract laat ontbinden via het CWI, is een ontslagvergoeding dan niet verplicht. „Wij verwachten dat de helft van de werknemers straks zonder vergoeding op straat kan worden gezet”, zegt FNV-bestuurder Wilna Wind.

Standpunt MKB-Nederland

MKB-Nederland blijft voorstander van modernisering van het ontslagrecht aan de huidige eisen van de arbeidsmarkt. Dit is nodig voor een betere werking van die markt. Nog altijd staan er teveel mensen langs de kant, terwijl aan de andere kant werkgevers in veel sectoren de grootste moeite hebben om aan geschikt personeel te komen. MKB-Nederland hoopt dat het advies van de Stichting van de Arbeid een einde maakt aan de ingewikkelde, tijdrovende en dure ontslagprocedure via de kantonrechter. Dit advies zal verdeeld zijn. Vakbonden hebben de hakken in het zand gezet en weigeren elke aanpassing. Ze menen dat werknemers er op achteruit gaan. MKB-Nederland bestrijdt dit. Een modern ontslagrecht behelst ondermeer een scholingsverplichting voor beide partijen. Dit helpt de betreffende werknemer om concurrerend te zijn op de arbeidsmarkt en zo sneller een nieuwe baan te vinden. Werkgevers zijn voorstander van het matigen van de ontslagvergoeding, deels vanuit bedrijfseconomische omstandigheden. Ook maken de huidige hoge vergoedingen het soms onmogelijk om niet goed functionerende werknemers ontslag aan te zeggen. Een vergoeding is bovendien niet bedoeld als eindstation, maar moet de periode overbruggen tot er een nieuwe baan is gevonden en komt bovenop de ww-uitkering.

Bron: NRC.nl en mkb.nl

Lees ook:

Ons artikel over het ontslagrecht.