Het exportproces

Exportplan in vier stappen

20 februari 2012

Zonder een gedegen exportplan kun je beter niet aan het exportproces beginnen. Als je de vier onderstaande hoofdlijnen tot in details uitwerkt dan leg je de basis voor een goed exportplan.

1. Missie

De missie is het complexe antwoord op de eenvoudige vraag: 'Waarom willen we exporteren?' Ga na of onderstaande argumenten voor jou van toepassing zijn:

  • Wordt het bedrijf er beter van als je gaat exporteren?

  • Wat wil je gaan omzetten en welke kosten verwacht je?

  • Praat eens met de bank of met collega's die ervaring met exporteren hebben. Als je alle feiten en meningen op een rij hebt, wordt dit deel een van het exportplan.  

2. Exportkennis en -vaardigheid

Zet alle sterke en zwakke kanten van je bedrijf op een rij door middel van een SWOT-analyse. Klik hier om meer te lezen over de SWOT-analyse.  

3. Marktkeuze

Bekijk welke regio's of landen volgens jou geschikt zijn voor je product/dienst:

  • Ben je in staat je producten of diensten makkelijk aan te passen aan de eisen op die buitenlandse markten?

  • In welke landen heeft je product de beste kansen?

  • Welke concurrentie- of overheidstegenwerking kun je verwachten?

  • Beschikt de nieuwe markt over moderne distributiekanalen en hoe is de (retour)logistiek geregeld?

  • Is er voldoende geschoold personeel in de nieuwe markt aanwezig om al je wensen uit te voeren?  

4. Marktentree

Bedenk wie of wat je gaat helpen het andere land te veroveren. Een agent, een importeur, een eigen vestiging of laat je je begeleiden door een commercieel adviseur? Zo'n adviseur is handig omdat hij niet alleen over specifieke marktkennis beschikt, maar ook op contractbasis veel voorbereidend werk kan verrichten. Het kan natuurlijk ook zijn dat je de nieuwe markt persoonlijk kent of je mensen kennis hebben van de afzetmarkt. Ook moet je nadenken over de promotie, beursdeelname of andere activiteiten die je entree in de nieuwe markt kunnen ondersteunen.  

Actieplan

Als alle feiten op een rijtje staan, wordt het tijd voor een actieplan. Zet het project uit in een tijdschema, waarin je per deelproject mijlpalen vastlegt. Laat alle betrokkenen meebeslissen over dit schema, zodat de doelstellingen en perioden haalbaar zijn. Je kunt beter nu wat ruimer plannen, dan straks geconfronteerd te worden met demotiverende deadlineoverschrijdingen en verwachtingen die je niet waar kunt maken.  

Kortom

Wil je weten of je klaar bent om te exporteren? Doe dan de Fitness Export Check. Heb je hulp nodig bij het maken van een exportplan? De MKB Servicedesk is je hierbij graag van dienst.