Steeds meer wervings- en selectiebureaus

Meer concurrentie en professionelere recruiters

03 januari 2012

Economische groei en personeelstekorten leiden tot een toename van het aantal wervings- en selectiebureaus. Naar schatting van brancheorganisatie OAWS bedraagt het aantal bureaus in Nederland inmiddels zo`n 1.200. In 2002 was dat nog ongeveer de helft.

Bemiddeling

Recruitmentbureaus kunnen tegenwoordig zo'n 30% van het bruto-jaarinkomen vragen voor bemiddeling. Ook uitzendbureaus proberen mee te profiteren. Zo heeft Randstad 'Randstad Professionals' opgezet die bemiddelt voor banen met een bruto-jaarinkomen tussen 30.000 en 70.000 euro.

Concurrentie

De concurrentie tussen de recruitmentbureaus wordt feller en het recruitmentvak wordt professioneler. Er komen meer opleidingen en cursussen en er is een trend naar totale dienstverlening. Ook worden de bureaus actiever bij het aantrekken van potentiële kandidaten. Sommige bedrijven werven al vanaf de hbo en universiteit. Daarbij wordt coaching gebruikt als lokmiddel voor sollicitanten. Ook bedrijven houden zich steeds meer bezig met recruitment. Zij zijn zich daarbij sterk bewust van hun imago.

bron: MKBnet