Werkkapitaal verspeeld door snel betalen

Ondernemer maakt onnodig vaak gebruik van krediet

15 december 2009

Nederlandse ondernemingen verspelen een deel van hun werkkapitaal doordat ze hun rekeningen relatief snel betalen. Dat blijkt uit een door kredietverzekeraar Atradius uitgevoerde studie naar het betalingsgedrag van 1200 Europese bedrijven.

Ranglijst

Uit de studie blijkt dat Nederland de tweede plaats bezet op de ranglijst van beste betalers, na Duitsland. Nederlandse ondernemers hanteren ook een strenge betalingstermijn voor hun klanten. Buitenlandse afnemers houden zich daar echter slecht aan en betalen vaak te laat.

Onnodige kredieten

Omdat Nederlandse ondernemingen snel betalen en niet altijd op tijd betaald worden, hebben zij minder werkkapitaal tot hun beschikking dan mogelijk is. Ze hebben dan minder liquide middelen om het bedrijf draaiende te houden. De ondernemer moet daardoor soms onnodig een beroep doen op relatief dure bankkredieten. Bedrijven hoeven minder vaak dure bankkredieten af te sluiten als zij besparen op voorraadbeheer en rekeningen later betalen. Het vrijgemaakte geld kan dan bijvoorbeeld gebruikt worden om investeringen te doen.

Trent

Atradius signaleert verder een Europese trend dat bedrijven hun rekeningen sneller innen. Zo willen Nederlandse bedrijven het geld voor de geleverde goederen en diensten binnen 28 dagen binnen hebben, drie dagen eerder dan in 2006. Ook elders in Europa staan bedrijven erop dat de rekeningen sneller worden betaald.

bron: Het Financieele Dagblad