Oudere werknemer gebaat bij flexibele arbeidsmarkt

Flexibiliteit belangrijk instrument in vergrijzende economie

15 december 2009

Dit betoogt econome Anne Gielen in het proefschrift dat ze op 11 januari verdedigt aan de Universiteit van Tilburg. Volgens haar komen maatregelen die de flexibiliteit vergroten ook ten goede aan ouderen, een belangrijke groep werknemers die dreigt aan de zijlijn te komen te staan.

Op een vergrijzende arbeidsmarkt is iedereen gebaat bij deelname van zoveel mogelijk werknemers. Econome Anne Gielen gaat ervan uit dat de grote groep inactieve ouderen zelf een belangrijke bron is die aangeboord zou moeten worden. Zij onderzocht op welke wijze deze groep, voor wie het relatief moeilijk is om aan het werk te gaan of te blijven, kan worden gestimuleerd op de arbeidsmarkt. Daarbij richtte ze zich vooral op manieren om de flexibiliteit van de arbeidsmarkt te vergroten.

In haar proefschrift toont Gielen aan dat met name oudere vrouwen eerder stoppen met werken omdat het niet mogelijk is de omvang van hun baan in uren geleidelijk te verminderen bij de huidige werkgever. Flexibele arbeidsuren zouden voor hen dus een oplossing zijn.

Maar dat is volgens Gielen niet voldoende. Zij stelt onder meer voor om ook de inzetbaarheid van ouderen te vergroten, en wel door middel van winstdeling. Door gebruik te maken van winstafhankelijke beloning zullen ouderen minder snel worden ontslagen en worden investeringen in training van ouderen aantrekkelijk. Het resultaat is dat ouderen langer aan het werk blijven en ook gemakkelijker ander werk vinden. In een flexibeler arbeidsmarkt waarin mensen ook gemakkelijker van baan wisselen, komen ouderen volgens de econome dus minder snel aan de zijlijn te staan.

Bron: Persbericht Universiteit van Tilburg