Waarom zou ik een concurrentiebeding opnemen?

Het concurrentiebeding in het arbeidscontract

07 augustus 2012

De medewerker die je met veel pijn en moeite hebt opgeleid, stapt over naar de concurrent. Dat wil je niet. Je kunt het proberen te voorkomen door een concurrentiebeding op te nemen in het arbeidscontract. Waar let je op?

Schriftelijk met een meerderjarige werknemer

Wil een concurrentiebeding geldig zijn, dan moet je het schriftelijk vastleggen. Bovendien moet de betreffende medewerker meerderjarig zijn. Een mondelinge afspraak over een concurrentiebeding heeft dus geen enkele zin. Dat geldt ook voor een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst met een minderjarige. In beide gevallen kan je werknemer gewoon doen alsof er helemaal geen concurrentiebeding is en gewoon bij je concurrent aan de slag gaan.

Duur en regio

Over de inhoud van het concurrentiebeding mag geen onduidelijkheid bestaan. Is er wel onduidelijkheid, dan wordt dat in het voordeel van je werknemer uitgelegd en heb je dus weinig aan zo’n beding. Dat betekent dat je in ieder geval duidelijk moet vastleggen hoe lang het beding geldt na afloop van de arbeidsovereenkomst, maar ook de reikwijdte qua plaats. Bijvoorbeeld vijftien kilometer rond de vestigingsplaats van je bedrijf. Meestal duurt een concurrentiebeding niet langer dan één jaar en kun je het alleen geldend maken voor de branche waarbinnen jij met je bedrijf actief bent.

Te betalen boete

Om geen discussie te laten ontstaan over de schade die je lijdt bij een overtreding van het beding, is het goed om bij het concurrentiebeding een boetebeding op te nemen. Dat biedt het voordeel dat direct duidelijk is welke boete je werknemer verspeelt als hij het concurrentiebeding overtreedt. Je moet dat wel doen met een bedrag dat in verhouding staat met de schade die je werknemer kan aanrichten en zijn salaris. Is de boete in verhouding te hoog dan zal de rechter dat eventueel matigen.

Bij functiewijziging van een werknemer is het beter het concurrentiebeding opnieuw overeenkomen als het concurrentiebeding het hem erg lastig maakt over te stappen naar een andere werkgever. Je voorkomt daarmee een hoop discussie. Doe je het niet, dan betekent het nog niet dat het concurrentiebeding niet meer geldig zou zijn, omdat door de rechter gekeken wordt of het concurrentiebeding je werknemer belemmert bij het vinden van een nieuwe, gelijkwaardige, functie.

Het is in ieder geval aan te raden altijd een concurrentiebeding op te nemen in het arbeidscontract. Wil je werknemer weg, dan kun je met het concurrentiebeding in de hand afspraken gaan maken in welke situatie en voor welke klanten het specifiek geldt. Op die manier kom je weliswaar tot een afzwakking van het beding maar blijft het voor de meest essentiële omstandigheden overeind.

Neem altijd een redelijk concurrentiebeding op in een arbeidsovereenkomst. Je hebt dan in ieder geval altijd een mogelijkheid om met je werknemer in gesprek te gaan en de werking te beperken tot wezenlijke klanten.

Voorbeeldcontracten

Via deze link kun je voor 39,95 voorbeeldcontracten downloaden van onder meer een geheimhoudingsbeding, concurrentiebeding of een relatiebeding.