Groei in aantal thuiswerkers

Dit blijkt uit onderzoek naar thuiswerken van Ernst & Young.

25 januari 2010

De mate van die groei is sterk afhankelijk van de sector en de leeftijd van de werknemer.

Het aantal thuiswerkers is de afgelopen twee maanden toegenomen met 4%. Bijna twee op de drie werknemers in de dienstverlende sector zeggen geheel of deels thuis te werken. Bij de overheid is dat slechts 40%. Naar leeftijd gemeten zijn er grote verschillen in de mate waarin mensen openstaan voor telewerk. Een magere 24% van de jongere werknemers (tot 34 jaar) ziet thuiswerken wel zitten, tegenover 56% van de 50-plussers.

Van de thuiswerkers verwacht een kwart het komende jaar nog meer vanuit thuis te zullen werken. Het zijn vooral grote bedrijven waar deze verwachte toename het sterkst is, aldus Ernst & Young. Voor dit onderzoek ondervroeg het adviesbureau 600 Nederlandse directeuren, managers en professionals uit het bedrijfsleven en werkzaam bij de overheid. Ongeveer de helft van hen werkt vanuit huis, gemiddeld elf uur per week. Ook hier gaapt een kloof tussen jong en oud. Jongeren werken gemiddeld zeven uur per week thuis, ouderen vijftien uur.

Ondanks de groei van thuiswerk zijn de files vorig jaar met 15% toegenomen. Volgens Ernst & Young vinden vooral veel oudere managers het nog steeds belangrijk dat mensen om half negen achter hun bureau zitten. Het kantoor stelt vast dat thuiswerk jaar na jaar bij één op de drie organisaties onbespreekbaar blijft.

Bron: Het Financieel Dagblad