Minister van der Hoeven verricht landelijke opening van De MKB-er

Kennispartner MKB Servicedesk helpt met financiering MKB

15 december 2009

Op 9 september heeft Minister van der Hoeven de landelijke opening gedaan van De MKB-er in Den Haag. De MKB-er is een onderneming die zich toelegt op kredietverlening voor ondernemers in het MKB. De Haagse vestiging is de eerste van 20 vestigingen in heel Nederland, die binnen 2 jaar worden geopend.

De MKB-er werkt voor startende, groeiende en innovatieve bedrijven in het MKB. Ze heeft met alle grote banken arrangementen afgesproken inzake kredietverlening. Daartoe gebruikt De MKB-er een ratingsysteem dat zij heeft ontwikkeld, waardoor snel inzicht wordt verkregen in de kredietwaardigheid van de ondernemer, respectievelijk waar bedrijfsaanpassingen nodig zijn.

Door haar onafhankelijke positie en haar expertise kan De MKB-er efficiënt en effectief voor kredietfinanciering zorgdragen. In haar advisering heeft De MKB-er veel aandacht voor innovatieve bedrijven, die hun innovaties doorgaans moeilijk gefinancierd krijgen. De MKB-er werkt als coördinator nauw samen met grote kenniscentra, zoals TNO, universiteiten en R&D-afdelingen van grote bedrijven, om ontwikkelingen en innovaties door ondernemers te laten realiseren.De MKB-er maakt deel uit van de Adviesgroep Microfinanciering van het Ministerie van Economische Zaken.

Naast kredietverlening adviseert De MKB-er kleine en (middel)grote bedrijven op het gebied van leasing en hypotheken, en aan- en verkoop van ondernemingen.Op dit moment werken 25 adviseurs in verschillende disciplines bij De MKB-er. Begin 2009 zullen dat 50 medewerkers zijn. De MKB-er is gevestigd in de Parkstraat 25 in Den Haag

De MKB-er is kennispartner van MKB Servicedesk.

Bron: De MKB-er