Financieringsaanvraag MKB moet nog beter onderbouwd

Kredietbemiddeling en advies wordt steeds noodzakelijker

15 december 2009

Is het verstandig om nu een bedrijf te starten? Wat zijn de kansen van startende ondernemers in deze tijd om financiering te krijgen van banken? Gert-Jan van Meerten, adviseur bij MKB Servicedesk kennispartner De MKB-er, een financiële dienstverlener voor ondernemers, vertelt over zijn ervaringen met de startende ondernemer ten tijde van de kredietcrisis.

Is het verstandig om nu een bedrijf te starten?

Volgens Gert-Jan van Meerten is daar helaas geen eenduidig antwoord op te geven, omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld de branche waarin de onderneming actief is en het type product of dienst dat zij aanbiedt. De MKB-er heeft relaties die in de huidige markt juist kansen zien, maar ook partijen die even een pas op de plaats maken. De meeste starters beginnen met het maken van een ondernemingsplan. Hierin wordt uiteraard ook stilgestaan bij het marktonderzoek. Dit marktonderzoek brengt de kansen en bedreigingen voor de onderneming in kaart. Toekomstige ondernemers die een gedegen ondernemingsplan opstellen dwingen zichzelf om in een vroegtijdig stadium hierover na te denken en zo te voorkomen dat zij voor verrassingen komen te staan.   

Wat zijn de kansen van startende ondernemers in deze tijd om financiering te krijgen van banken?

Zeker starters en snel groeiende bedrijven hebben altijd al extra aandacht moeten besteden aan de onderbouwing van hun financieringsaanvragen. Bestaande bedrijven kunnen verwijzen naar hun reeds behaalde resultaten, kortom de cijfers spreken voor zich. Dit is niet het geval bij starters en snel-groeiende ondernemingen. Zij hebben óf nog geen óf beperkte cijfers, waarin de groei nog niet is verwerkt. Deze (over het algemeen startende) ondernemers dienen hun financieringsaanvraag goed te onderbouwen met name de financiële paragrafen. Daarnaast dienen zij uitvoerig antwoord te geven op de vraag waarom het voor de bank “veilig” is om een financiering te verstrekken. Het is überhaupt van wezenlijk belang om een financieringsaanvraag te voorzien van een gedegen onderbouwing. In de huidige markt met de kredietcrisis zal de onderbouwing naar een bank nog belangrijker zijn!

De MKB-er is in staat te kijken door de bril van een bank, maar met de ogen van een ondernemer. Zij zien het aantal aanvragen sterk groeien, omdat de ondernemer zich goed realiseert dat met bemiddeling zijn kansen worden vergroot tot het binnenhalen van de benodigde financiering.

Bron: Redactie MKB Servicedesk (redactie@mkbservicedesk.nl)