Ontslagvergoeding gaat omlaag

dienstjaren jonge werknemers telt voor de helft mee

15 december 2009

De kantonrechtersformule, die bepaalt waar een werknemer recht op heeft na ontslag, wordt toch naar beneden bijgesteld. Dat heeft de Kring van Kantonrechters bekendgemaakt.

Voor de vakbonden is de herziening van de kantonrechters op dit moment in de kredietcrisis onacceptabel. De FNV spreekt van een 'buitengewoon ongelukkig moment'.

De wijziging treft vooral jonge werknemers wier arbeidsmarktpositie volgens de kantonrechters de afgelopen jaren sterk verbeterd is. Maar omdat de bijstelling naar beneden doortikt in het aantal dienstjaren van alle werknemers krijgen ook ouderen straks minder uitbetaald. Vanaf 1 januari gaan de aanpassingen gelden.

In de nieuwe constructie tellen de dienstjaren van werknemers onder de 35 jaar nog maar voor de helft mee. Tot nu toe geldt het principe van één maandsalaris per gewerkt dienstjaar voor werknemers tot 40 jaar. Vanaf 45 jaar gaan dienstjaren anderhalf keer meetellen. Dat was vanaf 40 jaar. De groep 50-plussers die in de oude situatie konden rekenen op een dubbeltelling van dienstjaren ziet dat voordeel pas vanaf 55 jaar tegemoet.

Jonge werknemers

Door de wijziging wordt het verschil tussen oude en jonge werknemers groter. Daarnaast komt er meer ruimte voor maatwerk. Zo kan de rechter corrigeren wanneer de werkgever al dan niet geïnvesteerd heeft in scholing. Weerbaarheid op de arbeidsmarkt is een factor geworden in het vaststellen van de ontslagvergoeding. Ook de financiële positie van de werkgever speelt in de nieuwe formule een rol. Mits hij met jaarverslagen kan aantonen dat de vergoeding onevenredig hoog is, kan het bedrag naar beneden worden bijgesteld.

De FNV hekelt de timing van de wijziging.Ook de MHP laakt de plannen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is voorzichtig positief over de aanpassingen. 'Ontslag wordt voor werkgevers goedkoper. In samenhang met het eerdere ontslagakkoord is dit een stap vooruit', aldus een woordvoerder.

Bron: Het Financieele Dagblad