Ondernemers investeren ondanks financiële crisis

Sprout en de Goudse doen onderzoek onder 712 ondernemers

15 december 2009

Ondernemers in Nederland blijven investeren ondanks de financiële crisis. Dat blijkt uit het Sprout Barometeronderzoek, een initiatief van ondernemersblad Sprout en De Goudse. Voor het onderzoek werden 712 ondernemers ondervraagd. 44% zegt positief tegenover de investeringsbereidheid te staan.

evenveel optimisten als pessimisten zijn als het gaat om het economisch klimaat en de investeringsbereidheid. Toch is 54% van de ondervraagden van mening dat de financiële situatie in de afgelopen 12 maanden is verbeterd ondanks de crisis. Nog eens 54% verwacht zelfs nog betere tijden. Overigens is vooral bij jongere bedrijven de situatie verbeterd. Waar 59% van de jongere ondernemers verbetering zegt te zien, geldt dit maar bij 45% van de oudere bedrijven.

Volgens de ondervraagde ondernemers is het nu een goede tijd om met name te investeren in reclame, marketing, ICT, personeel, adviseurs en andere bedrijven. 25% is deze mening toegedaan. De ondervraagden liggen niet wakker van de kredietcrisis. Slechts 1% zegt altijd wakker te liggen en 11% doet dat regelmatig.

Bron: MKBnet