MKB-Nederland: Banken maak gebruik overheidsgarantie mkb-kredieten

MKB-Nederland dringt aan op meer actie van de overheid

08 januari 2010

Het bestrijden van de economische neergang vereist meer acties van banken en overheid, zo laat MKB-Nederland weten. Het kabinet moet via een drietrapsraket het mkb-bedrijfsleven de kans geven overeind te blijven in de stormen van de kredietcrisis.

Dat stelt MKB-Nederland in aanvulling op de oproep van FNV en VNO-NCW van vrijdag om werktijdverkorting mogelijk te maken.

Drie voorgestelde maatregelen

  • Ten eerste dient de regering de banken erop te wijzen dat het ministerie van Financiën bankleningen aan het bedrijfsleven tot 1,5 miljoen euro garandeert. Het lijkt er sterk op, aldus MKB-Nederland, dat de banken dat nog niet weten of zich niets aantrekken van de verruimde BBMKB-regeling.

  • Ten tweede is het belangrijk dat bedrijven hun financiële positie op peil kunnen houden door bijvoorbeeld sneller te mogen afschrijven. Daarvoor zou staatssecretaris De Jager een belastingmaatregel moeten nemen.

  • De derde weg waarlangs het mkb de dreigende recessie het hoofd kan bieden is door regionale verkeersknelpunten versneld aan te pakken en de herinrichting van oude bedrijfsterreinen naar voren te halen, aldus MKB-Nederland.

Zonder kredietverstrekking kunnen veel bedrijven niet meer investeren in vernieuwing of zelfs opdrachten van klanten niet meer uitvoeren. Zo hangt in 2009 een dreigende ontslaggolf boven de markt; het aantal faillisementen zal drastisch toenemen.

Bron: MKB-Nederland