Arbeidstijdverkorting voorlopig alleen voor grootbedrijf

Eerste vergunningen bijzondere werktijdverkorting toegekend

15 december 2009

Minister Donner heeft dinsdag 10 vergunningen op grond van de bijzondere regeling voor werktijdverkorting (wtv) toegekend. Er zijn inmiddels 43 aanvragen voor de bijzondere wtv binnnen gekomen. Dit heeft de bewindsman dinsdagmiddag gezegd tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

De aanvragen komen van bedrijven over het hele land en vooral uit sectoren die hebben aangegeven dat ze door de kredietcrisis in de problemen zijn geraakt: metaal/elektrotechnische industrie, toeleveranciers auto-industrie, transport. Inmiddels heeft het klantcontactcentrum UWV via een apart telefoonnummer honderden vragen over de bijzondere regeling wtv binnengekregen.

De aanvragen worden beoordeeld op volledigheid, gedocumenteerdheid (onder meer de accountantsverklaring) en of ze voldoen aan de criteria, met name waar het gaat om de vereiste omzetdaling van 30%. 

Het betreft een tijdelijke regeling. Bedrijven kunnen tot 1 januari 2009 een aanvraag indienen. De regeling wordt eerder gesloten als blijkt dat werknemers voor een totaal van 20.000 full time eenheden onder de regeling vallen. De binnengekomen aanvragen worden per dag beoordeeld.  Er is geen sprake van behandeling in volgorde van binnenkomst. Van belang is alleen op welke dag een aanvraag binnenkomt.  

Bron: SZW