Werkgevers: ‘Maatregelen kredietcrisis nog onvoldoende’

Werkgevers stellen aanvullende maatregelen voor

15 december 2009

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden de maatregelen die het kabinet neemt om bedrijven door de kredietcrisis te loodsen onvoldoende. Het huidige pakket moet op een aantal punten worden aangevuld, aldus de ondernemersorganisaties.

Aanvullende maatregelen

Zo kan de Groeifaciliteit, een overheidsgarantie waarmee ondernemers hun risicodragend vermogen kunnen beperken, niet wachten en is verruiming ervan gewenst. De faciliteit moet volgens de beide werkgeverskoepels toegankelijk worden voor elke onderneming, het te garanderen bedrag moet omhoog en de regeling moet gelden voor zowel achtergestelde als niet-achtergestelde leningen.

MKB-Nederland en VNO-NCW willen dat de mogelijkheid van tijdelijke vervroegde afschrijving met terugwerkende kracht per 1 september 2008 van start gaat voor alle aangegane investeringen. Wachten tot 1 januari 2009 is te laat. Daarnaast willen de partijen dat ondernemingen het belastingeffect van de maatregel zo spoedig mogelijk kunnen verzilveren.

Verdere uitbreiding werktijdverkorting gewenst

De koepelorganisaties zijn blij met de mogelijkheid tot tijdelijke werktijdverkorting maar zien graag dat deze niet op slot gaat per 1 januari. Evenmin willen ze dat het ‘loket’ dichtgaat wanneer de gestelde limiet van 20.000 fte’s of 200 miljoen euro wordt overschreden.

Verzekeringen

Tot slot mogen gezonde bedrijven niet worden uitgesloten van (export-)kredietverzekeringen. Ook moet er snel een tijdelijke garantieregeling komen, in de sfeer van een verzekering van zowel binnen- als buitenlandse debiteurenrisico’s. Deze regeling moet met name gezonde bedrijven met acute vraaguitval helpen.

Bron: MKB-Nederland