Meer concurrentie op de financiële markt door staatssteun

Banken met staatssteun vormen onverwachte concurrentie voor banken met een sterke kredietstatus

15 december 2009

Dankzij de garanties die Europese overheden afgeven op leningen van financiële instellingen, komt de kapitaalmarkt weer voorzichtig op gang. ‘De golf aan uitgiften met staatsgarantie zorgt ervoor dat er weer leven komt in de markt en dat het vertrouwen bij beleggers weer enigszins terugkeert’, zegt een bankier die emissies van financiële instellingen begeleidt.

Het moment waarop de markt weer zelfstandig kan functioneren, is echter nog ver weg. Sinds het uitbreken van de kredietcrisis vorig jaar hebben banken grote moeite om schuldpapier aan institutionele beleggers en andere banken te verkopen.

De meeste overheden zijn echter met garantieplannen gekomen om de markt weer vlot te trekken en de hoogste nood bij financiële instellingen het hoofd te bieden. De voorwaarden verschillen per land, maar algemeen komen ze erop neer dat de overheid garant staat bij terugbetaling van de lening als de uitgevende instelling omvalt. Banken die de garantie gebruiken, betalen hun overheid hiervoor een verzekeringspremie.

'Markt op zijn kop'

De golf aan gegarandeerde leningen heeft de obligatiemarkt op zijn kop gezet. Partijen die voorheen vanwege hun sterke kredietstatus met gemak schuldpapier konden verkopen, krijgen nu concurrentie uit onverwachte hoek. ‘Sinds de uitgifte van de gegarandeerde leningen van Britse banken heeft zich een omwenteling voltrokken’, zegt analist Schuller van ING Wholesale Bank. ‘Beleggers die zich voorheen beperkten tot het aankopen van veilig papier van overheden en semioverheden, hebben ineens keuze te over.’

Volgens een bankier hebben de garantieplannen een gezonde uitwerking op de vastgelopen obligatiemarkt. ‘Doordat de markt weer op gang komt, krijgen banken nu de kans om leningen zonder garantie uit te geven, precies waarvoor al die staatsplannen zijn bedoeld.’