Werktijdverkorting verlengd

Aanvragen kan waarschijnlijk nog in de maand maart

24 november 2011

Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken wil noodlijdende bedrijven ook nog in de maand maart een beroep laten doen op de tijdelijke regeling werktijdverkorting. De regeling zou eigenlijk op 1 maart sluiten, maar wordt verlengd.

Donner verwacht nu half maart een sociaal akkoord te kunnen sluiten met vakbonden en werkgevers. De minister heeft de vakbonden opgeroepen de looneisen te matigen. Dat is volgens Donner nodig om de inflatie laag te houden en om de internationale concurrentiepositie van het bedrijfsleven te verbeteren.

Het kabinet werkt intussen aan een nieuwe regeling voor deeltijd-WW. Werkgevers kunnen hun personeel met behulp van uitkeringsgeld een jaar lang minder laten werken. Dat dient als een vervanging voor de werktijdverkorting. Ook kijkt het kabinet naar mogelijkheden voor bedrijven om hun vakpersoneel te behouden en hoe er meer investeringen gedaan kunnen worden in de scholing van werknemers.

Lees ook ons artikel: