Aanstellen + Inwerkperiode

Een nieuwe medewerker introduceren in je onderneming

06 augustus 2012

Na de sollicitatieprocedure heb je de knoop doorgehakt: deze wordt het! Vervolgens is het tijd in een gesprek de arbeidsvoorwaarden, de proeftijd en het contract te bespreken.

Arbeidsvoorwaarden

Bespreek tijdens de afspraak het arbeidsvoorwaardenpakket. Zorg ervoor dat je binnen de CAO-bepalingen blijft. Bespreek de salariëring, de secundaire arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheden tot doorgroeien. Misschien heb je als bedrijf zelf nog andere specifieke wensen, of heeft de kandidaat nog bepaalde eisen. Zorg ervoor dat je daar met de kandidaat uitkomt. Zie voor het opstellen van een arbeidscontract ook dit artikel.

Proeftijd

Maak afspraken over de proeftijd. De maximale lengte hiervan is wettelijk bepaald. Bij een overeenkomst van twee jaar mag de proeftijd maximaal twee maanden zijn, een contract van één jaar houdt in dat de proeftijd niet langer dan één maand mag zijn. Tijdens de proeftijd kunnen beide partijen zonder reden op te geven besluiten toch niet door te gaan met de overeenkomst.

Contract

Zijn de besprekingen succesvol verlopen dan maak je een arbeidscontract op en begint de nieuwe medewerker binnen je onderneming. Iedere werkgever in Nederland is verplicht een nieuwe werknemer vóór hij aan de slag gaat aan te melden bij de belastingdienst, de zogenoemde Eerste Dag Melding. Voor je administratie is het belangrijk te weten of het aannemen van de nieuwe werknemer je recht geeft op bepaalde subsidies of afdrachtvermindering van loonbelasting.

Inwerkperiode

Je kunt je nieuwe werknemer niet gelijk in het diepe gooien. Voor een soepele entree zal hij of zij moeten groeien in de functie en goed geïntroduceerd worden in de cultuur, organisatie en werkwijze van het bedrijf. Je kunt ervoor kiezen de medewerker persoonlijk te begeleiden of door een andere medewerker. Het is echter ook belangrijk dat de nieuwe medewerker veel informatie tot zijn of haar beschikking heeft zodat alles ook gemakkelijk op te zoeken is.

Wanneer de proeftijd over is, ga dan nog eens met je nieuwe medewerker een gesprek aan. Bespreek of er aan de wederzijdse verwachtingen is voldaan.

Contract

Een proeftijd geldt alleen als 'ie rechtsgeldig is. Belangrijk daarom is om te zorgen dat de arbeidsovereenkomst is getekend voor de feitelijke indiensttreding.