Selectie kandidaten

Hoe kies je je medewerker uit de kandidaten?

06 augustus 2012

Het selecteren van de juiste kandidaat is een belangrijke stap in het sollicitatieproces. Besteed je hier niet voldoende aandacht aan, dan loop je de kans dat je een vacature vult met iemand die helemaal niet op zijn plaats is binnen je bedrijf.

De eerste selectie

Geef iedereen die solliciteert een reactie. Dit kan een ontvangstbevestiging zijn maar je kunt ook wachten tot de sollicitatietermijn is afgelopen zodat je weet of je de kandidaat uitnodigt of afwijst.

Snel na de sluitingsdatum maak je een eerste selectie van de ontvangen reacties. Nodig altijd meer dan één kandidaat uit. Iemand die op papier geschikt lijkt kan in de praktijk heel erg tegenvallen. Wanneer je veel waardevolle reacties gehad hebt, kun je kritisch zijn en een aantal van de op papier goede gevallen uitnodigen. Zijn de reacties wat minder dan kun je ook wat twijfelgevallen uitnodigen.

Sollicitatiegesprek

Je nodigt de geselecteerde kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek. In dit gesprek beoordeel je de capaciteiten van de kandidaat die belangrijk zijn in de openstaande vacature. Het is handig om hierbij het eerder opgestelde functieprofiel en werknemerprofiel te gebruiken. Bespreek de opleiding en de werkervaring van de kandidaat, of doe zelfs enkele kleine proeven om de bekwaamheid van de kandidaat te testen.

Let bij de selectie echter ook op andere zaken! Juist als ondernemer in het MKB is het karakter van de werknemer van groot belang. De nieuwe werknemer moet in de cultuur van het bedrijf passen en goed kunnen opschieten met de toekomstige collega’s. Bedenk dat je via scholing en training iemands vaktechnische vaardigheden kan bijspijkeren, maar dat iemands karaktereigenschappen vrijwel vast staan. Kijk ook hoe flexibel en hoe gemotiveerd een kandidaat is. Vergeet ook niet te vragen wat de kandidaat zélf van de baan verwacht. Wanneer dit overeen komt met het beeld dat je zelf hebt, zitten jullie op een lijn en dat is al een stap in de goede richting.

Bij wat zwaardere functies worden doorgaans twee gesprekken gevoerd. Het is gebruikelijk om het tweede gesprek te laten voeren door de toekomstige leidinggevende of door collega’s. Kijk hier voor meer informatie over het afnemen van een sollicitatiegesprek.

Kandidaten afwijzen

Een aantal kandidaten zal afvallen en die zul je dus moeten afwijzen. Voor het imago van je bedrijf is het belangrijk hier zorgvuldig mee om te gaan. De mensen die zijn komen solliciteren hebben hier energie en moeite ingestoken en het zal ze zeer dwars zitten wanneer je niks meer van je laat horen. Bedenk of je de afwijzing schriftelijk of mondeling doet. Zorg ervoor dat je met goede redenen kunt komen tijdens de afwijzing. Het kan voorkomen dat je een kandidaat niet geschikt vindt voor de vacature die je nu hebt, maar dat je wel denkt dat hij of zij voor toekomstige vacatures geschikt is. Vraag dan of je de gegevens van de kandidaat mag bewaren.

Kandidaat aanstellen

Heb je je keuze gemaakt, dan breng je de kandidaat op de hoogte en maak je verder afspraken. Meer hierover lees je in ‘aanstelling & inwerkperiode’.