Ondernemers in de problemen met financiering

Slechts de helft van de bedrijven krijgt financiering

06 juli 2009

De situatie rondom kredietverstrekking verslechtert. Steeds minder banken verstrekken krediet, terwijl de vraag naar financiering alleen maar toeneemt. Een verontrustende situatie.

Tussen juni en december 2008 vond 81% van de bedrijven die financiering vroegen geld, tussen september 2008 en mei 2009 is dat nog maar 54%. Een flinke daling dus, en dat terwijl de vraag naar financiering alleen maar toeneemt. Deze cijfers komen voort uit de derde financieringsmonitor van het Ministerie van Economische Zaken.

De crisis slaat in alle sectoren toe

De financieringsvraag is per sector verschoven sinds september 2008. Eind 2008 gaven met name de sectoren handel, transport en bouw aan behoefte te hebben aan kapitaal. De huidige cijfers laten een verschuiving naar de sector industrie zien. Dat geeft aan dat de crisis in alle sectoren aan het toeslaan is. De horeca laat zelfs meer dan een verdubbeling van de financieringsbehoefte zien. Deze sterke vraag wordt door de banken niet beantwoord, een kwart van alle aanvragen door horeca-bedrijven werd geweigerd. Daarbovenop kreeg 17% van de kredietaanvragers in deze sector minder krediet dan zij nodig achten.

Nog maar de helft van de bedrijven krijgt krediet bij de bank

Maar niet alleen voor de horeca is toegang tot kapitaal moeilijk. Over de hele linie wordt het moeilijker. Waar in december 2008 72% van de bedrijven aangaf krediet bij de bank te krijgen is dat in juni 2009 gedaald tot nog maar 50%. De bouw en detailhandel worden hard getroffen. In de bouwsector kreeg 61% ‘nee’ te horen, in de sector detailhandel wordt in 50% van de gevallen geen krediet verstrekt.

Kleine bedrijven (1-9 medewerkers) hebben het het slechtst

In de financieringsmonitor die door onderzoeksbureau EIM is opgesteld wordt tevens duidelijk dat midden en grotere bedrijven (10-100 medewerkers) een grotere kans op succes hebben bij een financieringsvraag dan kleine bedrijven (1-9 medewerkers). 42% van de kleine bedrijven heeft geen succes bij een financieringsaanvraag. Bij de midden- en grotere kleinbedrijven is dit 15%. Dat is een opvallend verschil. De banken zijn schijnbaar minder happig op het verstrekken van kleine kredieten terwijl daar juist een grote behoefte aan is. 55% van de financieringsaanvragen gaat om bedragen onder de €100.000.

Het is het proberen waardOndanks deze pessimistische stemming zegt 100% van de bedrijven in het MKB wel een poging bij de bank te zullen wagen. Dat stemt positief omdat daar dus nog kansen liggen op het gebied van advisering en bemiddeling. De kredietintermediair waarover wordt gesproken met Economische Zaken en de banken kan juist in dat deel van de kredietaanvraag veel betekenen. Wat brancheorganisatie MKB-Nederland betreft komt deze intermediair er dan ook snel.

Krijg jij ook geen geld van de bank?Op onze vorige berichten "Krijg jij ook geen geld bij de bank?" en "Inderdaad, geld krijgen bij de bank is lastig!" kregen we veel reacties. We willen graag weten wat jouw ervaringen als ondernemer zijn met het krijgen van geld bij de bank. Laat het ons hieronder weten, of stuur een mailtje naar de redactie met jouw verhaal.