Exporteren naar Duitsland en Frankrijk

Nieuwe website helpt je op weg

16 april 2013

Heb je exportambities in Duitsland en Frankrijk?

Voor meer informatie kun je sinds kort terecht op internationaalondernemen.nl/startwijs. Hier vind je relevante informatie over exporteren naar deze landen.

De focus van de Nederlandse export is de afgelopen jaren steeds meer op verre markten (zoals China, India, Brazilië) komen te liggen. Desondanks bieden de nabije markten vaak nog altijd de beste kansen voor de Nederlandse mkb-ondernemer.

Groot, onbenut exportpotentieel

Het mkb heeft een nog een groot, onbenut exportpotentieel. Nu de internationale handel weer wat aantrekt, is het een goed moment om daar iets mee te doen.

Wil je gaan exporteren naar het buitenland? Dan ligt de keuze voor Duitsland en Frankrijk voor de hand. Duitsland is nog altijd ‘onze’ belangrijkste handelspartner. Frankrijk is Nederland’ s vierde handelspartner. De Duitse markt is goed voor 24,5 procent van de Nederlandse export, Frankrijk voor 8 procent.

Startwijs in Duitsland en Frankrijk

Op de site vind je een overzicht van activiteiten, informatie over handelsbevorderende maatregelen en namen van organisaties die je als ondernemer verder kunnen helpen.

Deze bundeling van gegevens maakt deel uit van het project Startwijs in Duitsland en Frankrijk, een initiatief van  MKB-Nederland, ABN AMRO Bank nv in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken. Doel van het project is kleine en middelgrote bedrijven stimuleren om in deze landen te ondernemen.

Projectpagina's Duitsland en Frankrijk

Op de site kun je de nieuwe projectpagina’s van Duitsland en Frankrijk raadplegen. Van wet- en regelgeving tot sectorstudies, van exportmissies en beurzen tot ervaringsverhalen collega-ondernemers, alle gegevens die tot nog versnipperd te vinden waren, komen nu samen op de nieuwe webpagina’s.

Wil je meer weten over ondernemen in Duitsland en Frankrijk?

Lees er meer over in het  en het MKB exportboekje over Frankrijk