Wat houdt het begrip footprinting in?

Je persoonlijke oppervlakte op aarde

24 oktober 2016

Iedere ondernemer gebruikt een deel van de ruimte op de aarde. Hoeveel ruimte hangt af van de consumptie. Met de Mondiale Voetafdruk kan gemeten worden hoeveel oppervlakte aarde per persoon dat is.

Met de ecologische voetafdruk kan je meten hoeveel grond- en wateroppervlakte een bevolkingsgroep per jaar nodig heeft om zijn consumptieniveau te handhaven en afvalproductie te verwerken. Het is een hypothetisch getal, gemeten in mondiale hectares. Het gaat dus niet alleen om de ruimte die nodig is om je voedsel te verbouwen. Ook gebruik van papier en transport legt beslag op de beschikbare ruimte. Alles wat je eet, aantrekt en koopt wordt ergens geproduceerd en moet ook worden vervoerd.

Omrekenen

Alles wat we gebruiken kunnen we omrekenen naar de hoeveelheid ruimte die daarvoor nodig is. Bij landbouwgrond voor voedsel en de ruimte voor wegen en huizen is dat duidelijk. Energiegebruik wordt omgerekend naar de hoeveelheid uitgestoten CO2 (kooldioxide). Om die CO2 om te zetten in zuurstof, is een bepaalde oppervlakte bos nodig. Die hoeveelheid bos wordt opgeteld bij de rest van je ruimtegebruik. De voetafdruk kan daarmee berekend worden voor een individu, een gezin, een bedrijf, voor een bepaalde activiteit, voor een specifiek product, voor een land of voor de wereldbevolking in zijn geheel.

Milieu-impact

Het uitgangspunt is dat we elke consumptie kunnen omrekenen in een oppervlakte die voor de productie ervan nodig is. Dat maakt het mogelijk om de milieu-impact van verschillend consumptiegedrag (leefstijlen) of van verschillende bevolkingsgroepen (landen) met elkaar te vergelijken. Per wereldbewoner is er 1,8 hectare aarde beschikbaar. In Nederland gebruiken we per bewoner 4,4 hectare en de inwoners van Noord-Amerika gebruiken zelfs 9,6 hectare, Zo kan de voetafdruk nuttig zijn als indicator voor de duurzaamheid van bepaalde consumptiepatronen.

Lees ook: Wat is de CO2-voetafdruk van je bedrijf?