Wat houden de OESO-richtlijnen in?

Maatschappelijk verantwoord importeren en exporteren
Als je zaken doet in het buitenland dan wil je niet te maken krijgen met slechte arbeidsomstandigheden of milieuverontreiniging. Nationale en internationale overheden hebben richtlijnen opgesteld waaraan jouw bedrijfsactiviteiten zouden moeten voldoen.

OESO-richtlijnen
De belangrijkste richtlijnen waar je als internationaal ondernemer mee te maken krijgt zijn de OESO-richtlijnen, opgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Deze richtlijnen maken duidelijk wat de overheid verwacht van bedrijven in het buitenland op het gebied van MVO. Over verschillende zaken zijn bepalingen vastgelegd, zoals werkgelegenheid, arbeidsverhoudingen, wetenschap, milieu, openbaarmaking van gegevens, mededinging, financiering en belastingen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de VN Verklaring van de Rechten van de Mens, de ILO conventies en de VN Verklaring van Rio over Milieu en Ontwikkeling.

NCP
Het Nationaal Contact Punt (NCP) ondersteunt bedrijven om de OESO-richtlijnen in praktijk te brengen. Ook kun je bij het NCP een melding doen als je vindt dat een bedrijf niet volgens de richtlijnen handelt. Deze OESO-richtlijnen zijn erg belangrijk. Wil je een subsidie of krediet aanvragen bij de overheid, dan moet je een verklaring tekenen dat je het project volgens OESO-richtlijnen gaat uitvoeren.

ISO en SA8000
Twee andere bekende internationale richtlijnen zijn de ISO-standaarden en de SA 8000. ISO-standaarden zijn gericht op de certificering van managementonderdelen. Sommige van deze standaarden richten zich specifiek op MVO. Ook SA 8000, een standaard en verificatiesysteem gericht op werkomstandigheden is opgesteld volgens internationale normen en behandelt zaken als kinderarbeid, gezondheid en veiligheid.


Vraag niet beantwoord of nog een vraag?

MKB Servicedesk helpt je graag verder!

Dossiers

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten