Wat is de rol van de overheid bij mvo?

De overheid stimuleert en reguleert
Bij het invoeren van maatschappelijk verantwoord ondernemen krijg je veel met de overheid te maken. Je moet je aan de regelgeving houden, maar je kunt ook gebruik maken van faciliteiten die de overheid biedt.
Meer over mvo?
Klik hier
Download het gratis whitepaper
Naar MijnMKB

Bindend of vrijwillig

Zowel nationaal als internationaal zijn er veel overeengekomen normen, verdragen, verklaringen, richtlijnen en convenanten die betrekking hebben op MVO. Sommige daarvan zijn bindend, want aan bepaalde regelgeving moet je je nu eenmaal houden. Andere bepalingen zijn slechts richtlijnen en hebben daardoor een meer vrijwillig karakter.

 

Mensenrechten, arbeidsrechten, consumentenrechten

Wereldwijd is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens een van de belangrijkste bepalingen over mensenrechten. Wil je internationaal ondernemen, dan zijn ook de OESO-richtlijnen van belang. Hierin staat verwoord wat de overheid van bedrijven in het buitenland verwacht op het gebied van MVO. Het is een handvat met gedragscodes over bijvoorbeeld kinderarbeid, milieu en corruptie. Als je textiel importeert, zorg dan dat je zeker weet dat dit niet door kinderen is gemaakt onder slechte omstandigheden. Ook consumentenrechten worden door de overheid vastgelegd, bijvoorbeeld in de VN Richtlijnen voor Consumentenbescherming.
 

Milieu

Op het gebied van milieu is bijvoorbeeld de Verklaring van Rio over Milieu en Ontwikkeling uit 1992 relevant en het Kyoto-protocol uit 1997. De principes die centraal staan in deze milieuverdragen zijn bijvoorbeeld dat de vervuiler betaalt voor de aangebrachte milieuschade en dat milieu-informatie zoveel mogelijk openbaar gemaakt moet worden. Het is dus relevant om na te gaan welke milieuschade er wordt veroorzaakt door de grondstoffen die je importeert.

 

Eerlijke handel

Op het gebied van handel zijn er wereldwijd afspraken gemaakt om corruptie tegen te gaan en problemen met oneerlijke handel, mededinging en belastingfraude te voorkomen. Probeer na te gaan of de primaire producent, bijvoorbeeld een cacaoboer, ook nog een aardig centje overhoudt en dan niet al het geld naar malafide tussenhandelaren gaat.

 

Subsidies

De overheid helpt ondernemers op weg met hun MVO-beleid, door middel van advies en bijvoorbeeld subsidies voor duurzaam ondernemen of investeringen in opkomende markten.

Weekly Hangout: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ondernemers vertellen hoe zij mvo toepassen
Steeds meer ondernemers houden zich bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo): ondernemen met oog voor people, planet en profit. Een paar ondernemers vertellen in de Weekly Hangout hoe zij dit doen en wat mvo hen oplevert.
Schermafbeelding 2013-10-01 om 13.41.24.png

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten