Kredietmogelijkheden mkb uitgebreid

Fondsen voor achtergestelde leningen en eigen vermogen

21 december 2017

Mkb'ers hebben door de kredietcrisis vaak problemen om financiering voor uitbreidings- en investeringsplannen te krijgen. Daar komt verandering in. Minister Van der Hoeven van Economische Zaken steunt twee initiatieven voor een buffervermogenfonds.

Deze twee fondsen, te weten het Fonds voor Midden- en Kleinbedrijf en Kapitaal Plaza, gaan achtergestelde leningen vanaf € 100.000 en eigen vermogen aanbieden aan het midden- en kleinbedrijf. Ondernemingen kunnen zo hun solvabiliteit vergroten. Doorgaans is het verkrijgen van een achtergestelde lening bij reguliere financiers, zoals banken, namelijk erg lastig.  

Subsidie

Minister Van der Hoeven ondersteunt de twee private initiatieven door 0,5 miljoen opstartsubsidie te verlenen. Hiermee wil ze problemen op de kredietmarkt voor zijn. Bij een aantrekkende economie, neemt de vraag naar krediet sterk toe. De mogelijkheid bestaat dan dat banken niet aan de vraag kunnen voldoen, wat tot een zogenoemde 'credit crunch' kan leiden. De minister wil zich daar nu al op voorbereiden, door deze twee fondsen te steunen. Van der Hoeven: "Zonder subsidie van de overheid is het voor dit soort fondsen lastig van de grond te komen, terwijl ze wel erg goed zijn om het eigen vermogen van ondernemers te verbeteren." 

Een stap in de goede richting

Volgens MKB-Nederland is het besluit van de minister een stap in de goede richting, maar zijn we er nog niet. De organisatie blijft zich hard maken voor mogelijkheden voor verdere fondsvorming. Ook heeft de Taskforce Kredietverlening, onder leiding van Loek Hermans, de minister verzocht de bestaande garantieregelingen te verlengen. Deze zouden eigenlijk op 31 december van dit jaar aflopen. 

Bron: MKB-Nederland