Wat is jouw mening over Het Nieuwe Werken?

Doe mee met het onderzoek van de Hogeschool Utrecht

02 november 2010

Mkb’ers blijken nog vaak tegen problemen aan te lopen als het gaat om mobiel werken. Om inzicht in deze problemen te krijgen en daar concrete oplossingen voor te bieden, doet de Hogeschool Utrecht in samenwerking met MKB Servicedesk een onderzoek.

De achtergrond van het onderzoek

In de zomer van 2008 opende Microsoft haar nieuwe kantoor, dat helemaal volgens Het Nieuwe Werken (HNW) is ingericht. Sindsdien is de belangstelling voor deze nieuwe manier van werken snel toegenomen. Hoewel de berichtgeving soms anders doet vermoeden, is HNW niet alleen voor grote ondernemingen weggelegd. Zo ziet MVO-Nederland in HNW mogelijkheden voor mkb-ondernemingen om op een duurzamere manier te gaan werken en hebben VNO-NCW en MKB-Nederland een taskforce opgericht met als voorzitter Lodewijk de Waal om HNW te promoten bij het mkb.

Mkb'ers en HNW 

Toch blijft het voor mkb’ers lastig om antwoorden te vinden op vragen over het waarom (wat zijn de voordelen, business drivers), het wat (HNW is meer dan telewerken), het hoe (inrichting kantoor, strategisch/tactisch/operationele aspecten) en het waarmee (IT, managementtechnieken). Daarnaast is het mkb ook voorzichtig en leven er vragen als “Wat zijn de risico’s van HNW?” en “Is het niet gewoon weer een IT trend?”.

Het onderzoek

Om te bepalen in hoeverre mobiel werken relevant is voor mkb-bedrijven en om inzicht te krijgen in de toepassingsmogelijkheden voor het mkb, heeft de Hogeschool Utrecht een project gestart waarin mkb'ers zelf kunnen aangeven wat zij van HNW vinden. Wil je meedoen met het onderzoek? Ga hier naar de tien stellingen en help mee Het Nieuwe Werken mkb-proof te maken. Het invullen van de stellingen kost je slechts 1 minuut.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt een project gestart met als doel strategieën en (IT)toepassingen te ontwikkelen voor management, werkplek en organisatieverandering in het kader van HNW. Daarbij is het de bedoeling om tot concrete oplossingen te komen hoe mobiel werken kan worden ingevoerd door mkb-ondernemingen. Ben jij een mkb’er en heb je interesse om aan dit project deel te nemen, dan kun je rechtstreeks contact opnemen met Pascal Ravesteijn van de Hogeschool Utrecht. Wil je alleen op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het project? Volg dan de nieuwsbrieven van de MKB Servicedesk, hierin zullen we regelmatig de voortgang van het project vermelden.