Nieuw: MKB Groei-Index

Richtlijnen voor het kabinet

23 november 2010

MKB-Nederland introduceert de MKB Groei-index. Een nieuwe index waarbij de ondernemer zelf aangeeft welke factoren zijn groei stimuleren en welke de groei remmen. Dit is een goede richtlijn voor het kabinet om te bepalen welke acties nodig zijn om rekening te houden met de belangen van Nederlandse ondernemers.

Tijdens het jaarcongres van MKB-Nederland lanceerde voorzitter Loek Hermans de MKB Groei-index. Met deze index wil MKB-Nederland het kabinet ondersteunen bij het ontwikkelen van een op groei gerichte ondernemerschapsagenda. Het kabinet en de gemeenten kunnen hun maatregelen op de nieuwe index afstemmen. De start van het kabinet Rutte is de nulmeting voor de index.

Input van de ondernemer

De nieuwe MKB Groei-index is gebaseerd op een nieuw en uniek kwartaalonderzoek waarin ondernemers zelf aangeven welke factoren cruciaal zijn om te kunnen groeien. Die factoren zijn verdeeld over de volgende zes onderwerpen:

  • de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel;

  • de fysieke ruimte;

  • regelgeving;

  • bedrijfsfinanciering;

  • lokale lasten;

  • de samenwerking met kennisinstellingen en andere bedrijven.

De index geeft aan welke factoren de groei van het mkb remmen of juist stimuleren. De MKB Groei-Index wordt in het eerste kwartaal van 2011 voor het eerst gepresenteerd.

Dagelijkse praktijk

Voor de MKB Groei-Index maakt MKB-Nederland gebruik van cijfers, die door het EIM per onderwerp worden gewogen en in één cijfer samenkomen. Het unieke van deze index is dat niet de macro-economische groeicijfers worden gebruikt, maar de cijfers over de onderwerpen die in de dagelijkse praktijk van de ondernemer het meest herkenbaar zijn.

Succesvolle mkb-ondernemers zullen de index iedere kwartaal presenteren. Ze wijzen daarbij het kabinet en de gemeenten ook steeds op de benodigde acties. MKB-Nederland vraagt het kabinet en de gemeenten elk kwartaal om een heldere en daadkrachtige reactie op de stand van zaken. “Daarmee wil MKB-Nederland bereiken dat het kabinet-Rutte niet de boeken ingaat als bezuinigingskabinet, maar als kabinet van groei en optimistisch ondernemen”, aldus voorzitter Loek Hermans.

Bron:MKB-Nederland