De DGA en de nieuwe Pensioenwet

Weer een nieuwe wet voor de ondernemers

21 februari 2011

Per 1 januari 2007 wordt de huidige Pensioen-en spaarloonwet (PSW) vervangen door de nieuwe Pensioenwet (PW). Vanzelfsprekend brengt de nieuwe wet een aantal veranderingen met zich mee. Ook voor jou als directeur-grootaandeelhouder (DGA).

Binnen de pensioenregeling is de afgelopen jaren veel veranderd. Sinds 1 januari 2007 heeft de Pensioenwet de huidige Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) vervangen. Transparantie is het kernwoord van de nieuwe wet, met name voor de deelnemers. Daarom is een groot aantal informatieverplichtingen opgenomen in de wet. Verder zijn de taken van werkgever, werknemer en de pensioenuitvoerder uitvoerig beschreven, zodat duidelijk is wie van deze partijen waarvoor verantwoordelijk is.

De belangrijkste wijzigingen voor werkgevers zijn:

  • De DGA valt niet meer onder de PSW

  • Toetredingsleeftijd is maximaal 21 jaar

  • De werkgever is verplicht de pensioenen via een uitvoeringsovereenkomst onder te brengen bij een pensioenuitvoerder

  • Eigen beheer van pensioen uit hoofde van een pensioenovereenkomst is niet meer mogelijk (enkele uitzonderingen)

  • Er bestaat gedeelde verantwoordelijkheid wat betreft de voorlichting aan de deelnemers, in voor de werknemer begrijpelijke bewoordingen

  • De werkgever moet binnen een maand na aanvang van het dienstverband de werknemer een schriftelijk aanbod doen tot het aangaan van een pensioenovereenkomst

  • Binnen drie maanden moet je je werknemers informeren over de pensioenregeling (startbrief)

  • De pensioenuitvoerder is verplicht om de werknemers te informeren over een eventuele betalingsachterstand van de werkgever

Manieren om pensioen op te bouwen

Een DGA kan op twee manieren pensioen opbouwen: bij een verzekeraar of in eigen beheer (in de eigen onderneming). Omdat ondernemen risico's nemen is, kan het gebeuren dat je failliet gaat. In het eerste geval wordt je pensioen beschermd door de wet. In het tweede geval niet.