Bricks, bytes en behavior

Column | Je bedrijf klaarmaken voor Het Nieuwe Werken

27 augustus 2012

Binnen Creaforti geloven we enorm in Het Nieuwe Werken (HNW) en zien deze maatschappelijke ontwikkeling als onomkeerbaar. We willen een onderscheidende en aantrekkelijke werkgever zijn die haar personeel stimuleert op gebied van zelfontplooiing.

Is er dan een andere keuze dan HNW volledig omarmen? Volgens ons niet. Dat bleek ook wel uit de enthousiaste reacties van onze medewerkers tijdens de kickoff ‘De Nieuwe Werkelijkheid’ in december 2010. Deze sessie hielden we in verband met introduceren van Het Nieuwe Werken binnen onze eigen organisatie.

Veranderteam

We hebben een veranderteam samengesteld en dit team is verantwoordelijk voor de introductie, implementatie en begeleiding. Het team nodigde alle medewerkers uit om naar een inspirerende locatie te komen. Daar zijn de plannen toegelicht en hebben we het plan laten lezen. Tijdens het lezen ontstond er een kippenvelmoment; volledige stilte, alle aandacht voor het stuk. Prachtig! Na het lezen zijn in 4 groepen de 3 pijlers waarop het plan is geschreven (te weten: Bricks (huisvestiging), Bytes (automatisering) en Behavior (mens & organisatie)), per pijler in open dialoog met elkaar besproken. De pauzegroep kon gebruik maken van een ontspannende stoelmassage.

Open houding

De leden van het veranderteam waren de gespreksleiders en daagden met stellingen een ieder uit zijn/haar mening te geven. Deze aanpak leidde tot enorme verrijking van inzicht. Zonder uitzondering met hoge mate van betrokkenheid en open houding. Voornamelijk ingegeven door het feit dat wij bij de introductie aangaven dat we het oprecht spannend vinden wat er zou gaan gebeuren en de directie zich daarmee zeer kwetsbaar heeft durven opstellen. De input die we vanuit de medewerkers hebben ontvangen, diende als aanvulling op c.q. verbetering van de reeds voor zo’n 80 procent vastgestelde uitgangspunten. Een week na de sessie hebben we de samengestelde uitgangspunten aan iedereen uitgedeeld. Dit als eerstvolgende stap.

Behavior belangrijkst

We zijn nu zo’n anderhalve maand verder en hebben al veel ervaring opgedaan. Het overgrote deel van het doorvoeren blijkt absoluut Behavior-gericht, de zachte kant. Daar gaat de meeste tijd en aandacht in zitten. Niet vreemd, tenslotte draait het voor een groot deel om de medewerker, de mens. Het komt voornamelijk neer op veranderen van houding en daarnaast het gaan sturen op resultaat en het leggen van verantwoordelijkheid laag in de organisatie. Aan de harde kant hanteert Creaforti het credo: ‘Alles mobiel, tenzij…’. Praktisch vertaald betekent dit dat we de huidige werkplekken inrichten als flexplekken en alle medewerkers volledig uitrusten met een mobiele werkplek. Werk is tenslotte niet waar je dat doet, maar wat je doet. Lockers zorgen ervoor dat iedereen zijn spullen kan opbergen. We realiseren een Inspiratie Center waar medewerkers en klanten elkaar in een inspirerende omgeving kunnen ontmoeten. Vanuit privé-werkbalans was er o.a. behoefte aan verruimde openingstijden. En ook omdat we iedereen, middels het beschikbaar stellen van een abonnement, stimuleren de sportschool te bezoeken. Per direct hebben we besloten het pand nu tussen 8 en 19 uur open te houden.

Bytes

Voor wat betreft Bytes geldt dat de ICT-afdeling veel meer faciliterend moet gaan acteren. Dat is veelal een uitdaging. Ook bij ons. We hebben gekozen voor een pragmatische aanpak. Zo bieden wij ons personeel een standaard configuratie (laptop, smartphone, accessoires, trolley) met daarbij ook de vrijheid binnen een bepaald budget apparatuur zelf te bepalen. Onze ervaring leert dat het cruciaal is om interne ambassadeurs te hebben. Medewerkers die er al direct in geloven, vooruit lopen en collega’s stimuleren, zijn de ogen en oren van het ‘veranderteam’.

We hebben heel duidelijk benadrukt dat invoeren van HNW niet van vandaag op morgen is en dat het succes afhangt van de instelling van alle betrokkenen, dus dat het iets is van ons allemaal.

Comfortabel leven voor de werkende mens

Ervaring die we intern opdoen is ook van strategisch belang. Als adviseur-'Mobiel Werken' wil ik begrijpen waar onze relaties mee te maken krijgen. We benaderen het thema vanuit de waarom-vraag, en niet vanuit de wat-vraag. Die laatste speelt immers in op de mogelijkheden van de technologie, terwijl de eerste vraag ingaat op de filosofie erachter. In onze ogen is iedere kenniswerker dan ook een potentieel mobiele werker. Dit alles sluit naadloos aan op onze missie, namelijk de werkende mens een comfortabel leven bieden.

Wij zijn dus met onze reis begonnen. We verwachten over ruim een halfjaar de eerste zichtbare en meetbare resultaten te hebben. Onze case is als MKB voorbeeld aangemerkt door De Stadsregio Arnhem-Nijmegen. Daar zijn we natuurlijk erg trots op. Onze eerste bijeenkomst in december is gefilmd en over zo’n 6 maanden nog eens. Beide videoverslagen zijn uiteindelijk openbaar. 

Meer weten of discussiëren over Het Nieuwe Werken?

Twitter naar: @remcodoeve

Auteur

Remco Doeve