Startsein Platform Slim Werken Slim Reizen

Doel: 5 procent minder file

14 november 2012

Minister Melanie Schultz van Haegen heeft de officiële aftrap voor het Platform Slim Werken Slim Reizen (SWSR) gegeven. Dat deed ze samen met voorzitter Lodewijk de Waal en een groot aantal CEO's van de 50 beeldbepalende werkgevers (de B50).

Werkgevers zelf in actie

Het Platform Slim Werken Slim Reizen is het vervolg op de Taskforce Mobiliteitsmanagement (TFMM). De TFMM was een samenwerkingsverband tussen overheden, bedrijfsleven en sociale partners. Doel was om werkgevers zelf in actie te laten komen om bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren.

Aantrekkelijke werkgever

Dat is gelukt want de kar van het Platform SWSR wordt getrokken door de B50. De B50 bestaat uit werkgevers met veel ervaring op dit gebied zoals Rabobank, Microsoft, KLM, Vodafone, Capgemini en Arcadis. De B50 heeft een aantal doelen geformuleerd. Centraal vanuit de bedrijven staat het zijn van een aantrekkelijke werkgever waarbij het mogelijk is voor werknemers om slim te werken en slim te reizen.

Minder file

Door de verbreding van TFMM naar Slim Werken én Slim Reizen, voelen de werkgevers zich gemotiveerd een actieve bijdrage te leveren aan de realisatie van maatschappelijke doelstellingen. De belangrijke doelstelling is het reduceren van de autokilometers in de spits met 5 procent en het terugbrengen van de uitstoot van CO2. Maar het nieuwe werken draagt ook bij aan het verbeteren van de concurrentiepositie van Nederland, het vestigingsklimaat én de arbeidsparticipatie.

Activiteiten B50

Om het Slim Werken Slim Reizen op de kaart te zetten en de doelstellingen te bereiken heeft de B50 een uitvoeringsprogramma opgezet met zes belangrijke peilers.

  • Kennisuitwisseling

  • Ambassadeurschap

  • Projecten

  • Communicatie

  • Producten

  • Wegnemen van belemmeringen

Scan

Test hoe jij presteert op het gebied van Slim Werken Slim Reizen! Doe de scan om te zien hoe jij scoort ten opzichte van collega-ondernemers en waarin jij je nog kunt verbeteren.

Auteur

redactie - Brigiet Bluiminck