Het ijskoude Nederlandse investeringsklimaat voor start-ups

Column | Guur investeringsklimaat

22 augustus 2012

Als starter is het lastig om aan krediet te komen. Je hebt nog geen track record en kan de bank weinig zekerheden bieden. Bovendien is het huidige investeringsklimaat niet zo gunstig. Maar weerhoudt dit de starter eigenlijk?

De vorige blogpost stond in het teken waarom jouw onderneming wel het einde van het jaar gaat halen. In tip 1 legde ik uit dat je niet ondergefinancierd moet beginnen. Het blijkt dat de ondernemer hier niet altijd invloed op heeft, maar institutionele krachten des te meer. Die kunnen het de hedendaagse ondernemer soms knap lastig maken om op een juiste manier met voldoende financiering te starten. Dit wordt bevestigd door de meest recente Financieringsmonitor MKB.

Financieringsmonitor MKB 

De Financieringsmonitor MKB is een onderzoek naar het financieringsklimaat voor het midden- en kleinbedrijf in Nederland. Na diverse metingen met specifieke aandacht voor de gevestigde MKB en snel groeiende bedrijven ligt de focus in de meest recente Financieringsmonitor (eindelijk) op het financieringsklimaat voor starters.

Deze groep verdient terecht deze onderzoeksaandacht aangezien zij extra uitdagingen moeten overwinnen om financiering te verkrijgen. Deze uitdagingen komen dus bovenop de moeilijkheden die alle mkb-bedrijven hebben om te voldoen in hun financiële behoeftes.

Challenge 1

Starters hebben nog geen track record. Dit is logisch want hun onderneming bestaat nog maar kort. Banken of investeerders hebben dus geen ‘bewezen’ resultaten om de ondernemer op te beoordelen.

Challenge 2

In de tweede plaats hebben starters nog weinig zekerheden te bieden als onderpand voor een eventueel te verstrekken krediet .

Deze uitdagingen maken dat een starter vrijwel uitsluitend afhankelijk is van het geloof en de visie van geldschieters in zijn of haar plan. Hoewel banken en andere kredietverstrekkers voor miljarden zijn gered tijdens de kredietcrisis, is de algemene constatering dat dit geld zijn weg maar moeilijk weet te vinden naar het mkb. Dit zorgt voor een guur investeringsklimaat wat alleen maar kouder aan het worden is. De vraag is of het huidige financieringsklimaat een ernstige belemmering vormt voor starters. Het weerhoudt velen er namelijk niet van om te starten. Echter, een ondergefinancierde starter loopt een groter risico om te falen. 

Auteur

Korstiaan Zandvliet