Crowdfunding bezig met opmars in Nederland

Column | Waarom toezicht van de AFM en DNB een goede zaak is

10 oktober 2016

Crowdfunding, een wereldwijd steeds populairder wordend fenomeen krijgt steeds meer voet aan de grond in Europa. De Nederlandse markt blijft hierbij niet achter!

Platformen schieten als paddenstoelen uit de grond en hoewel allen zich bedienen van de term Crowdfunding bestaan er veel modellen die een dergelijke financiering mogelijk maken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de AFM en DNB deze week een persbericht publiceerden waarin melding werd gemaakt van een oriëntatie op de Nederlandse Crowdfundingmarkt. De oproep van de toezichthouders aan geldverschaffers, om zich te vergewissen van de relevante wetgeving, is dan ook niet overbodig. Ondanks dat Crowdfunding in basisbeginsel een simpel concept lijkt zijn er veel juridische uitdagingen verbonden aan het concept.

Geen makkelijke business case  Dat Crowdfunding absoluut geen gemakkelijke business case is toont het volgende artikel, wat Hendrik Halbe en Jennifer Evans van Hope Entrepreneurship vorig jaar augustus publiceerden. Het artikel gaat over twee ondernemers die openhartig zijn over hun poging om een Crowdfunding platform in Nederland op te zetten. De droom en uitdaging om het mogelijk te maken om te investeren in het eigen vermogen van bestaande of nieuwe ondernemingen, bleek achteraf te lastig om te realiseren.

Geslaagde constructie  Dat het lastig is om een dergelijke constructie neer te zetten moge duidelijk zijn, maar met MKBCrowdfunding zijn MKB Servicedesk, MKB-Nederland en Symbid hier wel degelijk in geslaagd. Symbid, het bedrijf achter de constructie die gebruikt wordt door MKBCrowdfunding, heeft in samenwerking met verschillende adviseurs (waaronder AKD en BDO) en een adviesraad bestaande uit kopstukken uit het (inter)nationale bedrijfsleven, een zeer innovatieve fiscaal-juridische constructie ontwikkeld die het mogelijk maakt om te investeren in het eigen vermogen van nieuwe en/of bestaande ondernemingen.

Toezicht  Dat de toezichthouders een dergelijke constructie nauwlettend in de gaten houden is een zeer goede zaak. De Crowdfundingmarkt staat immers in de kinderschoenen en de initiatiefnemers van platformen zijn hierin pioniers die de grenzen van de wet- en regelgeving opzoeken om Crowdfunding mogelijk te maken. De wijze waarop gebruikers beschermd worden en de wijze waarop initiatiefnemers van platformen omgaan met de bestaande wet- en regelgeving, zal dan ook in grote mate de positie van de AFM en DNB ten opzichte van Crowdfunding bepalen.

Professionele houding Vooralsnog is het enige wat initiatiefnemers van platformen kunnen doen; zich zo professioneel mogelijk opstellen en de dialoog met de AFM en DNB aangaan om gezamenlijk de juiste informatie rondom Crowdfunding te verspreiden. Uiteindelijk zullen de Crowdfundingplatformen, die een hoge mate van transparantie en openheid prediken, daarvoor beloond worden. Ook voor de consument is Crowdfunding namelijk een nieuw begrip dat nog invulling moet krijgen. Het in goede banen leiden van deze educatie van de consument is een gezamenlijke opgave van de initiatiefnemers van platformen en de toezichthouders.

Algemeen geaccepteerde financieringsvorm Dat de toezichthouders meer interesse tonen, is voor MKBCrowdfunding een goede zaak. Wij staan immers achter de constructie en het product dat we hebben gemaakt. Daarbij hebben wij altijd in contact gestaan met de toezichthouders en hebben we met onze partners en adviesraad een sluitend en transparant verhaal ontwikkeld. Sterker nog, wij juichen de interesse van de toezichthouders juist toe omdat de gehele industrie niet gebaat is bij slecht uitgewerkte constructies of andere negatieve sentimenten rond het containerbegrip Crowdfunding. Wij zijn er klaar voor om Crowdfunding op nationaal niveau tot een algemeen geaccepteerde financieringsvorm te maken. Wij hopen van harte dat onze concullegae dat ook zijn?

Lees meer over één van de ondernemers die hun ondernemersdroom financieren met behulp van MKB Crowdfunding

Auteur

Korstiaan Zandvliet