Problemen bij financiering ondernemers

Kleine bedrijven en jonge, snelgroeiende bedrijven in nood

06 september 2017

Bij de financiering van ondernemers uit het mkb spelen structurele problemen. Vooral voor kleine, op Nederland gerichte bedrijven en voor jonge, snelgroeiende bedrijven is weinig krediet beschikbaar.

Dat blijkt uit onderzoek naar de beschikbaarheid van krediet voor het mkb van een expertgroep onder leiding van ABN Amro-bankier Tom de Swaan, schrijft het Financieele Dagblad. De commissie deed dit onderzoek in opdracht van minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie.

Geld lenen

Daaruit blijkt dat kleine en snelgroeiende ondernemingen moeilijk financiering kunnen krijgen. Ook volgens Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB-Nederland is geld lenen voor mkb-ondernemers nog steeds een groot probleem. 'Het is nog moeilijker dan een jaar geleden. Zo ervaren mkb'ers het,' verklaart hij tegenover NU.nl.

Krediet banken 

Veel ondernemers klagen over de kredietbereidheid van banken sinds de kredietcrisis. Vooral snelle groeiers vrezen dat ze geremd worden in hun ontwikkeling. Banken verdedigen zich door te zeggen dat er minder vraag is naar krediet vanuit het kleinere bedrijfsleven. Bovendien vinden zij het op de Nederlandse markt gerichte kleinbedrijf minder aantrekkelijk dan het op export gerichte bedrijfsleven. MKB-Nederlandvoorzitter Biesheuvel: 'Ik begrijp dat banken naar de risico's kijken, maar het lijkt erop dat dat het enige is waar ze op letten. Voorheen hadden de traditionele banken vertrouwen in de ondernemer en dachten met hem mee. Dat meedenken lijkt helemaal over.'

Alternatieve financieringsbronnen 

Voor veel ondernemers uit het mkb is bancair krediet de enige financieringsbron naast leverancierskrediet. Omdat mkb'ers uit zo weinig soorten financieringsbronnen kunnen kiezen, lopen ze veel risico hun initiatief niet uit te kunnen voeren. Volgens de expertgroep is het daarom van groot belang dat er meer verschillende financieringsbronnen komen voor startende, snelgroeiende bedrijven. Ook is het volgens de commissie belangrijk dat de stimuleringsregelingen vanuit de overheid voor deze bedrijven blijven bestaan. Een van de stimuleringsregelingen die op stapel staat, is het innovatiefonds voor het mkb van 500 miljoen euro, dat Maxime Verhagen vrijdag aankondigde.  'Een megasucces voor het mkb,' noemt voorzitter Biesheuvel dit tegenover NU.nl. 'Dit fonds is de grootste verdienste van dit kabinet.' Heb je een klein of middelgroot bedrijf, dan kun je geld uit de fonds lenen voor vernieuwende projecten. Het potje is bestemd voor ondernemers in een van de volgende sectoren: agrofood, chemie, creatieve industrie, energie, hightech, life sciences, logistiek, tuinbouw, water en hoofdkantoren. 

Alternatieven: Family offices en crowdfunding

Heb je een klein of snelgroeiend bedrijf? De Swaan en collega's adviseren je ook te kijken naar niet-bancaire financieringsbronnen, zoals private equity, informele investeerders en vermogende particulieren of families. Deze laatste groep is een belangrijke kapitaalverschaffer: In 2009 waren deze 'family offices' goed voor 3,7% van het aangetrokken kapitaal. Informele investeerders kun je aantrekken via een Business Angel Netwerk of via crowdfunding.

57% krijgt lening

Die alternatieve financieringsbronnen kunnen ervoor zorgen dat een groter deel van de kleinbedrijven uiteindelijk financiering krijgt. Nu is dat namelijk nog slechts 57%, blijkt uit de Financieringsmonitor 2011 van onderzoeksinstituut EIM. In het middenbedrijf is dit 70%, in het grootbedrijf 80%. Van de kleine bedrijven die financiering krijgen, krijgen er bovendien veel slechts een deel van de gevraagde financiering. Vooral jonge bedrijven en bedrijven in de bouw, horeca en handel hebben het zwaar. Volgens EIM heeft de industrie-sector meer succes.

Bron: Het Financieele Dagblad, NU.nl

Auteur

Lenneke Arts