Hoe maak ik mijn bedrijf verkoopklaar?

Zorg dat je je bedrijf voor de optimale prijs kunt verkopen

04 februari 2019

Wil je je bedrijf verkopen, dan is het belangrijk dat het verkoopklaar is. Oftewel: dat je maatregelen hebt getroffen om het bedrijf tegen een optimale prijs te kunnen overdragen.

Vaak wordt de fiscale termijn van drie of zes jaar genoemd om je te kunnen voorbereiden op een overdracht, maar deze periode kan langer zijn als je rekening houdt met onverwachte gebeurtenissen, zoals overlijden, arbeidsongeschiktheid en echtscheiding. Mijn advies daarom: Wees altijd optimaal voorbereid!

Verkoopklaar maken

Een belangrijke factor van ‘verkoopklaar zijn’ is het kunnen verstrekken van managementinformatie. Bij een onlangs overgedragen constructiebedrijf van de oude eigenaar naar een medewerker, was de managementinformatie wel beschikbaar, maar pas nadat het bedrijf op papier “ontvlecht” was. Hierdoor was alleen op korte termijn een activa-passiva transactie mogelijk, een aandelentransactie kon niet uitgevoerd worden.

Ontvlechting

Een dergelijke ontvlechting en de bijbehorende activa-passiva transactie brengt een aantal nadelen met zich mee. Het kost bijvoorbeeld extra tijd om de vereiste managementinformatie te kunnen verstrekken en om  de nieuwe tenaamstelling van overeenkomsten en contracten juridisch te borgen. Ook kunnen zich extra problemen voordoen op het gebied van financiering en prijsvorming: een dergelijke transactie heeft namelijk vaak een negatieve invloed op de prijs. Splitsing van de bedrijfsactiviteiten via aparte B.V.’s is hiervoor meestal de oplossing. Houd dan wel rekening met de fiscale termijnen die hiervoor staan.

Bij het verkoopklaar maken van een bedrijf komen nog meer factoren aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan

  • spreiding van klanten en omzet

  • afhankelijkheid van sleutelfiguren

  • marktpositie

  • trackrecord onderneming

  • investeringsniveau

  • diverse personeelsaspecten

Recessie

Zeker in deze tijd van economische recessie, waarvan de gevolgen ook waarneembaar zijn op het gebied van bedrijfsoverdrachten, is het raadzaam een verkoopklaar bedrijf te hebben. Dit heeft beslist een positief effect op het gedrag van de koper en kan de snelheid van het verkooptraject verhogen. Bereid je daarom goed voor, via een inventarisatie en analyse, om op korte of wat langere tijd van een succesvolle overdracht verzekerd te kunnen zijn.

Laat je informeren en adviseren over de mogelijkheden die jij hebt om je bedrijf te verkopen

Auteur

Paul Overwater