Zonder conflicten thuiswerken

Column | Werkgevers vergeten ergonomie thuiswerkplek

21 augustus 2012

Door Het Nieuwe Werken steken arbeidsconflicten vaker de kop op. Werkgevers vergeten namelijk dat voor de thuiswerkplek dezelfde arbeidsvoorwaarden en bedrijfsregels gelden als op de werkvloer.

Whitepaper Hoe laat ik mijn medewerkers slimmer en goedkoper reizen?

De thuiswerker die als gevolg van een gebrekkige werkplek lichamelijke klachten krijgt, kan zijn werkgever aansprakelijk stellen. De zaak die hierbij vaak wordt aangehaald is een arrest van het Gerechtshof Amsterdam, waarin een werkgever aansprakelijk werd gesteld voor de schade door RSI van een telewerkende medewerker (Hof Amsterdam, 7 juni 2006, JAR 2007/65). In de deze zaak was de werkplek niet goed ingericht en de werkgever had daarvoor ook geen instructies gegeven. De RSI was in slechts negen maanden ontstaan.

Protocol

Deze uitspraak bezorgt nog steeds de nodige angst onder werkgevers. Dat is echter onnodig. Het gaat er om dat de werkgever een aantal eenvoudige basiszaken regelt. Zo dient de werkgever, al dan niet samen met de Ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging, een kort protocol op te stellen waarin afspraken worden gemaakt over thuiswerken. Dit zijn afspraken over bijvoorbeeld de bereikbaarheid van medewerkers, maar ook over de eisen aan de inrichting van de thuiswerkplek en de manier waarop de werkgever de thuiswerkplekken controleert. Een dergelijk protocol kan in de algemene arbeidsvoorwaardenregeling of in het personeelshandboek worden opgenomen.

Thuiswerkovereenkomst

Daarnaast dient de werknemer een thuiswerkovereenkomst te ondertekenen, waarin de werknemer verklaart dat de werkplek voldoet aan de eisen en dat hij controle van de werkplek toestaat. Bij kleine ondernemingen zonder OR of personeelsvertegenwoordiging, volstaat een dergelijke aanvullende thuiswerkovereenkomst. Ten slotte is het verstandig om de werknemer een zogenaamde checklist over zijn thuiswerkplek te laten invullen. Vraag of de medewerker ook een foto maakt van zijn werkplek thuis. Zo heb je de situatie zwart op wit en kun je treffende maatregelen nemen als nog niet alles in orde is.

Controle

In de thuiswerkovereenkomst moet ook een bepaling staan dat de werkgever of de Arbodienst het recht heeft om de werkplek aan huis van de werknemer te controleren. Ontbreekt een dergelijke bepaling dan kan een werknemer op grond van privacywetgeving de toegang tot zijn huis weigeren.

Auteur

Richard Ouwerling