Arboregels gelden ook bij Het Nieuwe Werken

Werkgever verantwoordelijk voor beeldschermwerkplek

27 september 2017

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de werkplek van thuiswerkers. Dit blijkt uit een rapport van het Hugo Sinzheimer Instituut in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken.

"Het gaat daarbij om de beeldschermwerkplek. Als een medewerker structureel meer dan 2 uur per week thuis werkt, geldt de zorgplicht van de werkgever", waarschuwt Jan Popma van het Hugo Sinzheimer Instituut . "Ook als het initiatief tot thuiswerken bij de werknemer ligt. De medewerker mag nooit opdraaien voor de kosten voor een gezonde thuiswerkplek."

Arbonormen

Bij een goede werkplek gaat het niet alleen om het bureau, de stoel en het juiste beeldscherm, maar ook of dat beeldscherm goed staat afgesteld en de medewerker geen last heeft van lichtreflectie. "De verlichting in een huis hangt niet altijd op handige plaatsen", zegt Popma. "En dus zijn reflecties soms niet te vermijden, ook niet na interventie van de arbodienst. In dat geval moet de werkgever de thuiswerkplannen afblazen, omdat niet voldaan wordt aan de arbonormen."

Oerangst

"De regels van de Arbowet zijn in veel opzichten ook op Het Nieuwe Werken van toepassing", zegt Popma. "Ook al proberen werkgevers hier soms onderuit te komen." Daarmee lijkt een oerangst van die werkgevers bewaarheid. Want wie de werknemers thuis laat werken, moet investeren in de werkplek.

Arbeidsinspectie

Op de vraag wat er gebeurt als de werkgever de regel overtreedt? "Een goede vraag", zegt Popma. "De Arbeidsinspectie richt zich natuurlijk op hoogrisicobedrijven. Dus de kans dat die bij een thuiswerkende beeldschermwerker komt binnenvallen, is nihil. Maar ook een werknemer zelf kan natuurlijk een claim indienen."

Auteur

redactie - Brigiet Bluiminck