75% van de ondernemers rijdt geen zuinige auto

Lage bijtelling voor zuinige auto's trekt ondernemers nog niet over de streep

22 september 2011

Met een percentage van 75% heeft de overgrote meerderheid van ondernemers uit het mkb geen zuinige zakenauto. De lage bijtelling voor zuinige auto's zet dus (nog) geen zoden aan de dijk bij mkb'ers.

Dat blijkt uit een onderzoek onder 1117 mkb'ers, van BusinessCompleet.

Toekomst: meer zuinige ondernemers

Maar, de toekomst is rooskleuriger: Driekwart van de ondernemers zegt in de toekomst wél rekening te willen houden met de fiscale voordelen die voor zuinige auto's gelden. BusinessCompleet.nl concludeert hieruit dat de fiscale voordelen van een zuinige auto langzaam beginnen door te dringen bij ondernemers. Vooral de jonge ondernemers zijn bereid om concessies te doen voor fiscaal voordeel: zij vinden het geen groot probleem om op een ander automerk over te stappen als daar fiscaal gezien een gunstiger prijskaartje aan hangt. Oudere ondernemers zijn minder bereid om over te stappen op een ander auto-merk. Een deel van de ondervraagde ondernemers geeft aan wel al op zoek te zijn geweest naar een zuinige auto, maar deze nog niet gevonden te hebben.

Afschaffing kilometerregistratie

Tijdens Prinsjesdag heeft het kabinet aangegeven de rittenregistratie op te willen heffen. Hiervoor in de plaats zouden ondernemers het liefst een controle via de camera hebben. In de praktijk zou dat erop neer komen dat de ondernemer verklaart de auto strikt zakelijk te gebruiken en dat de Belastingdienst dit controleert door camerabeelden te bekijken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bijna de helft van de ondernemers vindt dat de overheid te weinig doet om maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren. 10 procent daarvan vindt de inzet van de overheid zelfs ruim onvoldoende. 12 procent van de ondernemers is tevreden over de inzet van de overheid.

Bron: BusinessCompleet.nl

Auteur

Lenneke Arts