Thuiswerken neemt toe

Ruim kwart werknemers werkt thuis

08 november 2011

Er wordt steeds meer thuisgewerkt. Werkte in 2009 nog 25 procent van de werknemers een deel van hun gebruikelijke uren thuis, vorig jaar was dit ruim 27 procent, zo meldt het CBS.

Thuiswerken, onderdeel van Het Nieuwe Werken, is het populairst in het onderwijs, maar ook in de financiële dienstverlening komt thuiswerk relatief veel voor. Vooral hoogopgeleiden werken thuis. Per thuiswerker werd in 2010 gemiddeld 6,2 uur per week thuis gewerkt, tegen 5,5 uur vijf jaar eerder.

Helft hoogopgeleiden werkt thuis

Thuiswerken komt vooral voor bij werknemers met een hoge opleiding. In 2010 werkte bijna de helft van de hoogopgeleide werknemers thuis. Bij de werknemers met een middelbare opleiding was dat een op de vijf en bij de laagopgeleiden een op de acht.

Mannen meer dan vrouwen

Van de mannen werkte in 2010 bijna 30 procent thuis, tegen bijna 25 procent van de vrouwen. Verder komt thuiswerken meer voor bij 25-plussers dan bij jongeren. In 2010 werkten drie op de tien werknemers van 25 tot 65 jaar thuis. Onder de 15- tot 25-jarigen was dat met ruim een op de tien een stuk minder.

Meeste thuiswerk in onderwijs

De bedrijfstak waar thuiswerken het meeste voorkomt, is het onderwijs. Ruim 60 procent van alle werknemers werkt thuis. Voor leraren is thuiswerken al lang gebruikelijk. Het voorbereiden van de lessen en het nakijken van huiswerk zijn taken die zij thuis kunnen doen. Daarnaast wordt ook in de financiële dienstverlening, in de bedrijfstak cultuur en overige diensten en in de zakelijke dienstverlening relatief veel thuisgewerkt.

Auteur

redactie - Brigiet Bluiminck