Hét Nieuwe Werken bestaat niet

Column l Wat wil generatie Y

27 augustus 2012

Onlangs mocht ik tijdens de lancering van het boek ‘Het Nieuwe Werken volgens generatie Y’ als gastspreker optreden. Veel bekende deskundigen hadden aan het boek medewerking verleend.

Whitepaper 'Benut je online kansen: communicatie'

Gevraagd naar de reden, kreeg ik te horen dat dit mijn kritische bijdrage aan het boek was. De auteurs, studenten en dus vertegenwoordigers van de Y-generatie pur sang, zagen in mij een soort van goeroe. Grappig, blijkbaar is het zo dat wanneer maar veel over een bepaald onderwerp de wereld in slingert, je vanzelf als een deskundige wordt betiteld. Maar dat terzijde.

Niks nieuw

In 2005 werd The New World of Work door Bill Gates gelanceerd. In de jaren daarna gaf iedereen daar een eigen vertaling aan. Wij hanteren met z’n allen Het Nieuwe Werken, zoveel is wel duidelijk. Was Gates nou zo’n profeet? Nee, maar wel een prima marketeer. Waarom omarmen we allemaal zo gretig de term? Omdat het houvast biedt? Kom op zeg. Technologie maakt gewoon meer mogelijk dan voorheen en is hooguit een accelerator. Niks nieuw aan.

Sturing

Onderzoek wijst uit dat betreders van de arbeidsmarkt in eerste instantie de kaders willen weten. Er achter willen komen wat van ze wordt verwacht. Kortom, sturing zoeken. Daarna nemen de drang naar zelfstandigheid en de wens tot zelfontplooiing de overhand. Is dat nieuw? Nee, geenszins.

Kracht

De Y-generatie is gewoon op zoek naar stimulans. Generatie X daarentegen is vaak de remmende factor. De angst regeert. Bang voor bedreiging van de positie, vastgeroeste processen, niet veranderingsgezind. Terwijl je elkaar ook heel goed in de kracht kan zetten: X coacht, Y vernieuwt, brengt nieuw elan.

Inspireren

Zal Generatie Y het heel belangrijk vinden waar z’n werkplek is? Dat is niet de verwachting. Een kenniswerker is per definitie een mobiele werker. Het is wel duidelijk dat kantoorcomplexen uit zwang raken. De huidige leegstand is nog maar het begin. Natuurlijk wil iedereen ergens bij horen. Identiteit delen. Elkaar ontmoeten en inspireren. De kernelementen van het nieuwe kantoor.

Labeltje

Vandaar de stelling dat Hét Nieuwe Werken gewoonweg niet bestaat. Het typeert slechts een onomkeerbaar veranderingsproces die in een stroomversnelling terecht is gekomen. Er daar is een labeltje aangehangen. Veel boeiender is het om je een aantal dingen af te vragen. Bestaat de lijnmanager over enkele jaren nog wel? Hoe ziet een arbeidsovereenkomst eruit als je op output wordt gestuurd? Vervangt cocreatie het traditionele organisatiemodel?

Beste Generatie Y, de antwoorden hierop gaan jullie zelf geven. Het is in jullie handen.

Het boek Het Nieuwe Werken volgens generatie Y is gratis te downloaden via Faceboek.

Voel je vooral uitgedaagd te reageren. Hieronder of bijvoorbeeld via Twitter: @remcodoeve

Remco Doeve

Overtuigd criticus

Auteur

Remco Doeve