De optelsom van Het Nieuwe Werken

Hogere productiviteit en innovaties

09 december 2012

Het Nieuwe Werken leidt tot kostenbesparingen. Maar naast sec de financiële voordelen levert HNW nog méér op.

Effecten die liggen op het gebied van productiviteit, efficiënte werkprocessen en innovaties en die een positieve uitwerking hebben op het bedrijf in zijn geheel en op het individu.

Hogere productiviteit

  1. HNW gaat gepaard met activiteitgebaseerd werken. Doordat medewerkers (meer) invloed hebben op de plaats en tijd van werk kunnen zij de keuze van hun werkplek beter afstemmen op het type taak dat zij gaan uitvoeren. Zo zijn concentratietaken bij uitstek geschikt om thuis te doen, waar men niet gestoord wordt.

  2. Dit activiteitgebaseerd werken betekent een boost voor de persoonlijke effectiviteit. Medewerkers gaan bewuster om met keuzes die te maken hebben met de planning van hun werkzaamheden. Denk aan het bundelen van kantoorgebonden taken als vergaderen, brainstormen en teamsessies op één dag en het uitvoeren van de computergebonden werkzaamheden op de thuiswerkdag.

  3. In bepaalde situaties, zoals bij een ziek kind, een verkoudheid, hoofdpijn of gebroken ledemaat, zou iemand kunnen besluiten niet naar kantoor te komen. Dergelijk verzuim neemt fors af als mensen de mogelijkheid hebben vanuit huis te werken en daarmee neemt de productiviteit toe. 

Toename van efficiënte en slimme werkprocessen

Met de invoering van HNW worden beschikbare ICT-middelen herontdekt en beter benut. Het is namelijk nog belangrijker om online (op afstand) kennis en informatie te delen. Zo is een vergadering niet langer afhankelijk van fysieke aanwezigheid en ook (voortgangs)besprekingen kunnen met tools als Linq en Skype eenvoudig op afstand worden gevoerd, net als verkoop- en sollicitatiegesprekken. In de praktijk blijkt dat dergelijke online contactmomenten korter zijn dan de face2face varianten. En dan hebben we het nog niet eens over de besparingen op de reistijd.

Vergroting innovatiekracht

Doordat niet alleen systemen, maar ook de inzet van medewerkers onafhankelijk van tijd en plaats kan worden ingezet, kunnen innovatievere dienstverleningsconcepten ontwikkeld worden. Een servicedesk die ook buiten de traditionele kantoortijden te bereiken is, is slechts een eerste voorbeeld.

Met HNW worden medewerkers dus gestimuleerd hun werkprocessen slimmer in te richten, al dan niet ondersteund door ICT. Deze herziende processen komen niet alleen ten goede aan de efficiëntie, maar benutten ook het innovatieve vermogen van medewerkers en halen de ondernemer in een ieder boven. En uiteindelijk is het (positieve) effect daarvan ook weer terug te zien op de balans.

Auteur

Marianne Sturman