Werkt een Slim Reisbudget in de praktijk?

Nieuwe regeling maakt werknemer bewuster

23 augustus 2012

Werkgeversgroep B50 heeft begin 2012 de overheid het voorstel gedaan om een Slim Reisbudget voor bedrijven te ondersteunen. Hierdoor wordt het voor werknemers aantrekkelijker om minder en zuiniger te gaan reizen. Maar hoe werkt het in de praktijk?

Volgens de B50*, 50 beeldbepalende werkgevers die koplopers zijn op het gebied van slim werken en reizen, is het Slim Reisbudget hét instrument waarmee werknemers worden gestimuleerd om slimmer te reizen. Volgens het simpele model krijgt de werknemer vooraf een vast reisbudget en mag hij zelf kiezen wanneer hij welk vervoermiddel gebruikt. Als de werknemer zijn budget niet volledig gebruikt, door bijvoorbeeld goedkoper te reizen of thuis te werken, dan houdt hij geld over.

Praktijk

Veel bedrijven in Nederland zitten nog in de testfase van het werken met een reisbudget. Capgemini is een van de voorlopers en werkt al sinds de jaren '90 met een eigen mobiliteitsbudget. Werknemers van het bedrijf kunnen binnen hun reisbudget een auto leasen of gebruik maken van een NS-Businesscard in combinatie met een poolauto (gedeelde bedrijfswagen). Toch kon dit werknemers niet echt stimuleren om zuiniger te reizen en het tekort op de leasebegroting liep steeds verder op. Daarom zijn er nieuwe plannen binnen het bedrijf om, volgens het model van het Slim Reisbudget, een bonusmalus systeem in te voeren, waarbij werknemers geld overhouden als zij minder of goedkoper reizen. Ook wordt het reisgedrag van de werknemers geregistreerd door de invoering van een passysteem. Alles om de werknemer bewuster te maken van zijn keuzes.

Vrijheid

Bij UPC zijn ze inmiddels ook druk bezig met de invoering van een mobiliteitsbudget. Naast de voordelen voor het milieu en het terugdringen van de verkeersdruk speelt de keuzevrijheid in vervoer voor werknemers een grote rol. Vanaf juni 2012 hoopt het bedrijf te starten met een eerste budgetsysteem voor leaserijders. Aan de hand van de huidige leaseprijs-norm wordt een budget vastgesteld per werknemer. De werknemers bepalen vervolgens zelf of zij wel of geen auto willen leasen. Willen ze het wel, dan kunnen ze ook voor een goedkopere en zuinigere auto kiezen. Daarnaast biedt het bedrijf de mogelijkheid van een vakantieauto, waarbij de gekozen kleine leaseauto voor een bepaalde periode omgeruild kan worden voor een grotere. Ook een NS-Businesscard behoort hier tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld in combinatie met een leaseauto. Aan het eind van de maand krijgt de werknemer wat er is overgebleven van zijn budget uitgekeerd.

Fiscale drempel weg

Tot nu toe was het voor werkgevers niet aantrekkelijk om een mobiliteitsbudget in te voeren, vanwege de fiscale nadelen. Als een werknemer geld over zou houden van zijn budget, moet hij daarover belasting betalen. De fiscus ziet het dan als verkapt loon. Door het voorstel van de B50, waar de overheid al gunstig op reageerde, is dat in de nabije toekomst waarschijnlijk anders. Dan kunnen werkgevers naar eigen inzicht mobiliteitsbudgetten gaan inrichten voor hun werknemers, die duidelijk te onderscheiden zijn van loon. Daarmee is de weg volledig vrij voor het slimme reizen.

* De B50 maken deel uit van het landelijk Platform Slim Werken Slim Reizen

ScanTest hoe jij presteert op het gebied van Slim Werken Slim Reizen! Doe de scan om te zien hoe jij scoort ten opzichte van collega-ondernemers en waarin jij je nog kunt verbeteren.

Auteur

Raphael Klees