Welke bancaire kredieten zijn er?

Bij de bank kun je terecht voor veel financieringsvormen

15 december 2017 27 juli 2021

Heb je geld nodig? Dan kun je naar een bank. Banken zijn immers nog altijd de grootste kredietverstrekkers in Nederland. Zo'n 75 procent van de ondernemers klopt eerst bij de bank aan voor financiering. Maar voor welke vormen van financiering kun je nu precies terecht bij een bank?

Geld voor innovatie

Lening

Kenmerkend voor een lening is dat het dient om een bepaald doel te financieren, bijvoorbeeld machines of andere bedrijfsmiddelen. Aflossing van de lening gebeurt meestal in meerdere jaren en in vooraf vastgestelde termijnen.

Rekening courant krediet

Deze kredietvorm staat toe dat je tot een bepaald bedrag ‘rood’ mag staan op je ondernemers- of bedrijfsrekening. Dit krediet kan nuttig zijn bij incidentele of fluctuerende kredietbehoefte. Let op: als je structureel in het ‘rood’ staat is het een dure kredietoplossing. Voor een rekening courant krediet geldt geen aflossingsverplichting.

Leasing

Leasing is een van de bekendere leenvormen, met name voor auto’s en machines. Bij lease koopt de leasemaatschappij het bedrijfsmiddel en jij betaalt dit in termijnen terug. Er zijn twee verschillende leasevormen: financiële lease en operationele lease. Het verschil tussen de twee leasevormen is dat bij financiële lease jij de eigenaar bent en bij operationele lease is de leasemaatschappij eigenaar. Dat bepaalt ook wie het economisch risico loopt.

Debiteurenfinanciering (Factoring)

Wil je het risico van niet of slecht betalende debiteuren tot een minimum beperken dan kun je kiezen voor debiteurenfinanciering. Ook wel factoring genoemd. Een bank of factoringmaatschappij geeft je een bepaalde kredietvorm of schiet een factuurbedrag voor en kan ook je debiteurenbeheer (deels) overnemen. De vergoeding voor factoring bedraagt meestal een percentage van je omzet of een bepaald percentage per factuur.

Voorraadfinanciering

Een bank kan ook je voorraad voorfinancieren. Je voorraden gelden dan als ‘onderpand’ en moeten bestaan uit een betaald gereed product of een verhandelbare grondstof die in Nederland zijn opgeslagen. Met voorraadfinanciering kun je leveranciers sneller betalen. 

Voorraadfinanciering wordt door de meeste banken verstrekt in combinatie met een debiteurenfinanciering. Voorraadfinanciering is met name geschikt voor bedrijven met een grote / kostbare voorraad.

Achtergestelde lening

Een achtergestelde lening is een lening die alleen wordt terugbetaald als de andere schuldeisers (inclusief de gewone leningen) eerst uitbetaald zijn. Dit verhoogt het risico, dus is de rente hoger. Voor de gewone financier wordt deze lening bij de berekening van de solvabiliteit meegenomen, wat de financierbaarheid van je bedrijf vergroot. Sommige reguliere banken kennen speciale achtergestelde leningsvormen waar je een beroep op kunt doen.

Hulpregelingen

Zodra je weet welke vorm van financiering bij je past bepaalt de bank of zij het financiële risico alleen kunnen dragen, bijvoorbeeld omdat je bedrijf startend is of zich met innovatieve, risicovolle ontwikkelingen bezighoudt. De bank kan je dan wijzen op de mogelijkheid om hulp van de overheid te krijgen. De overheid heeft bijvoorbeeld borgstellingsregelingen om het risico dat banken lopen te dekken. Hierdoor zul je eerder een volledige financiering van de bank ontvangen.

Banken

Op de websites van banken kun je vast kijken of jij aan de basisvoorwaarden van de verschillende kredieten en leningen voldoet. Bezoek bijvoorbeeld de financieringspagina van de ING, Rabobank of ABN Amro.

Auteur

Raphael Klees